Sökning: "motivation strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 584 uppsatser innehållade orden motivation strategies.

 1. 1. Utbytesstudenters digitala PIM-strategier : En kvalitativ studie bland data- och systemvetare vid Uppsala universitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Klara Mårtens Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Digital environment; Digital preservation; Personal Information Management PIM ; Personal archives; Information behavior; Information experience; Information retrieval; Datalagring; digital miljö; digitalt bevarande; digital organisering; informationsbeteende; Personal Information Management PIM ; personarkiv; informationsupplevelse;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master thesis is to examine how students at Uppsala university manage, organize, and preserve their study-related information in a digital environment. LÄS MER

 2. 2. Differentiation in Practice? A Study on what Challenges English Teachers Face in Applying Differentiation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sandy Ny; Laila Amouri; [2023]
  Nyckelord :Challenges; differentiation; heterogeneous classrooms; inclusion; IDs individual difference; language acquisition; motivation; special needs learner; self regulation;

  Sammanfattning : Differentiation concerns teachers’ strategies and methods to design teaching in response to the natural variation in heterogeneous classrooms. In this study, it is looked upon as a method of inclusion in English teaching to enhance the students’ learning regardless of their levels. LÄS MER

 3. 3. Övningsmotivation : En kvalitativ studie om hur fem musiklärare på gymnasiet uppfattar sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cim Frode; [2023]
  Nyckelord :Motivation; motivation strategies; music teachers; secondary school; intrinsic and extrinsic motivation; motivation pyramid; Motivation; motivationsstrategier; musiklärare; gymnasiet; inre och yttre motivation; motivationspyramid;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar i första hand på att skapa förståelse kring hur musiklärare på gymnasiet upplever sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner. I andra hand riktar den in sig på att lyfta fram vilka motivationsverktyg musiklärare använder sig utav för att främja övning mellan individuella instrument- och sånglektioner. LÄS MER

 4. 4. Vad är det som främjar läsutveckling i mellanåren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emil Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :early readers; elementary school; reading ability; reading comprehension; reading development; reading strategies; scaffolding; teaching method;

  Sammanfattning : Samhällets krav på läskunnighet och att utveckla sin läsning samt vad vi som lärare kan göra för att främja elevernas läsutveckling har intresserat mig. Våra styrdokument kräver ett aktivt arbete med att låta eleverna utveckla sin förmåga att läsa och Förenta Nationerna samlar statistik över hur olika länders läskunnighet ser ut. LÄS MER

 5. 5. Rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion : En grupp elitidrottares tankar och upplevelser om motivation till rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Andreas Sefton; Emton Ryrberg; [2023]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament reconstruction; elite athlete; motivation; rehabilitation; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främre korsbandsskador är vanliga i idrotten och korsbandsrekonstruktion bedöms främst vara aktuellt för unga personer med höga krav på knäfunktion, till exempel elitidrottare. Rehabiliteringen är en lång och krävande process där både fysiologiska och psykologiska aspekter är viktiga. LÄS MER