Sökning: "motivation- pilot study"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden motivation- pilot study.

 1. 1. Opportunities and Challenges for a Contractor in a Change Towards a Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; Sandra Valdani; [2021]
  Nyckelord :circular economy; organizational change; circular construction; motivational factors; cirkulär ekonomi; organisationsförändring; cirkulärt byggande; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Few have missed out on the fact that the world's carbon dioxide emissions need to be reduced, and the need to switch to a circular economy in order to save earth’s resources is increasingly discussed. In Sweden, the construction sector accounts for more than a third of all generated waste and almost a quarter of all hazardous waste. LÄS MER

 2. 2. Is it worth it? Let me work it (digitally). An exploratory qualitative study on how organisations can facilitate digital teamwork through organisational culture.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sanjidah Ahmed; Angélica Jiménez Méndez; [2021]
  Nyckelord :Digital teamwork; Social events; Check-ins; Organisational culture; Communication;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, companies were forced to accelerate the adoption of digital work. Research performed during the pandemic identified organisational culture as an important factor to facilitate digital teamwork, yet there is little research on how to apply these concepts in practice. LÄS MER

 3. 3. Applikationer som mäter elkonsumtion : En kvalitativ undersökning om slutanvändarnas persperktivpå hur elkonsumtionen påverkas av applikationer förmätning av elförbrukning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sofia Hjerpe; [2021]
  Nyckelord :Persuasive design; Persuasive design principles; Energy consumption; Applications for behavior change; Övertygande design; Övertygande designprinciper; Energi konsumtion; Applikationer för beteendeförändring;

  Sammanfattning : The aim of this study was to see if the users identified principles for behavior change, and further investigate how users reflected on the implementation of these principles. The aim of this study was also to find out how users experienced that the effect of these principles contributed to the reduction of electricity consumption. LÄS MER

 4. 4. Deligate’s role and impact in the food system : a case study of a Swedish company’s multifaceted approach to tackle avoidable food waste in the retail sector

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Chelsea Hoegberg; Amanda Olsson; [2021]
  Nyckelord :circularity broker; consumer behavior; consumer engagement; food system; food waste; price reduction; retail sector;

  Sammanfattning : Food waste is occurring at all stages of the food supply chain and leading to environmental, economic, and social costs and injustices. While some actors are responsible for greater degrees of waste, every actor is being called upon to take action. LÄS MER

 5. 5. Att uppnå lärandemål : En pilotstudie om IT-systems egenskapers modererande påverkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jakob Nyqvist; [2021]
  Nyckelord :technology characteristics; motivation; engagement; academic achievement; learning outcomes; IT-systems egenskaper; studentmotivation; studentengagemang; lärandemål;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen påverkar det moderna samhällets behov. Det ställer krav på att studievärlden utbildar dagens studenter i färdigheter och kunskaper inom IT som uppfyller behovet i både deras framtida arbets- och vardagsliv. LÄS MER