Sökning: "motivational elements"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden motivational elements.

 1. 1. Spelaren i komedins rampljus : En studie av fumblecore utifrån Cohens dimensioner kring identifikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oskar Larsson; Jacob Vaknin; [2019]
  Nyckelord :Identification; Humour; Fumblecore; Identifikation; Humor; Fumblecore;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur identifikationsprocessen i fumblecore-spel ter sig utifrån Cohens dimensioner kring identifikation. För att undersöka detta utvecklades en artefakt som designades utifrån tre teorier kring humor (Superiority Theory, Incongruity Theory och Relief Theory) samt definierade karaktäristiska element som tillsammans utgör spel inom genren. LÄS MER

 2. 2. “If everyone knew, no one would buy Fast Fashion.” : A study on how Swedish Slow Fashion companies promote themselves in order to sustain a competitive advantage.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martina Jonsson; Martin Solaja; [2019]
  Nyckelord :Slow Fashion; Fast Fashion; Competitive Advantage; Promotion Strategy; Green Demarketing; Fashion Promotion; Motivational Factors.;

  Sammanfattning : Background: The globalisation of the fashion industry has allowed competition to increase and speed up the production. This has influenced supply chains to give up on ethical factors in order to push sales of cheap, Fast Fashion. LÄS MER

 3. 3. Come Get Your Honey : Hur spelet Red Bull Secret Gig användes i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Melina Hägglund; [2019]
  Nyckelord :Convergence; mobile augumented reality game; gamification; motivation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how the mobile augmented reality game Red Bull Secret Gig was made in practise by its users. Red Bull Secret Gig was a game that was a part of the release of Swedish pop star Robyns new album. The prize of the game was two tickets to a secret show with the pop star. LÄS MER

 4. 4. Gymification - Inducing Intrinsic Motivation through a Gamified Gym Application

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Bastiaan Picone; Jan Mundorf; Gustav Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Intrinsic Motivation; Gamification; Game Elements; Fitness; Gym; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Abstract Background:  Both the fitness and gamification industry are booming with no signs of slowing down in the near future. Gamified applications are entering the markets, attempting to induce gameful elements into tedious environments to enhance intrinsic motivation. LÄS MER

 5. 5. Sport events for future generations : A study of motivations behind environmentally sustainable actions within Swedish recreational sport events

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Ann-Sofie Legind; Sofia Ranbäck; [2018]
  Nyckelord :sustainability; environmental sustainability; sport event; sustainable event; motivation; moral; strategic; pressure; Sweden; hållbarhet; miljömässig hållbarhet; sportevent; hållbart event; motivation; moral; strategisk; press; Vasaloppet; Vätternrundan; Sverige;

  Sammanfattning : A growing number of studies acknowledge the effect that sport events have on its surrounding environment as well as the effect the surroundings have on sport events. This has led to a larger focus on environmental sustainability within event organisations, something that however is motivated in very diverse ways and from different perspectives. LÄS MER