Sökning: "motivational interviewing"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden motivational interviewing.

 1. 1. Motiverande samtal vid depression och ångest hos vuxna : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin von Essen; Jeanette Lind; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Depression; Motivational Interviewing; Nursing; Patient-Centered Care; Depression; Motiverande Samtal MI ; Omvårdnadsperspektiv; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor upplever ett försämrat psykiskt välmående och drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige står psykisk ohälsa bakom den största anledningen till långtidssjukskrivningar. LÄS MER

 2. 2. Olika målgruppers mottaglighet och uppfattning av Motiverande samtal : En scoping review utifrån ett kulturrelativistiskt och universalistiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tim Furtenbach; Josef Andersson; [2021]
  Nyckelord :Motiverande samtal; MI; mottaglighet; uppfattning; universalism; kulturrelativism; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka olika målgruppers mottaglighet och uppfattning av Motiverande samtal (MI) utifrån ett universalistiskt och kulturrelativistiskt perspektiv. Bakgrunden är att MI är en frekvent använd samtalsmetod som används i det lösningsfokuserade sociala arbetet samt att en forskningslucka identifierats kring hur MI faktiskt tas emot och uppfattas av olika målgrupper. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att använda motiverande samtal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Mahera Erabi; Pedja Simicevic; [2021]
  Nyckelord :Nurses; nursing; Motivational interviewing; MI; Motiverande samtal; MI; personcentrerad vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: MI has been successful in strengthen patient oriented treatment and helpingpatients in need for lifestyle change. However, the method has not been establishedeverywhere and there is still inexperience and unawareness surrounding it. LÄS MER

 4. 4. Teachers’ perceptions of pupils’ foreign language anxiety and motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Linn Remes; [2021]
  Nyckelord :Foreign language anxiety; foreign language motivation; linguistic self-confidence; teachers’ perspective; working methods;

  Sammanfattning : Many pupils all over the world might experience foreign language anxiety which has a majorimpact on pupils’ development. Because of this, and because of personal experiences of thesubject, the aim of this thesis was to investigate teachers’ experience of foreign languageanxiety and motivational factors regarding Swedish pupils in grade 1-3. LÄS MER

 5. 5. Motivationshöjande Metoder För Att Öka Den Fysiska Aktivitetsnivån Hos Vuxna Med Diabetes Typ 2 : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Rodeholt; Maryam Gulli; [2021]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; physical activity; behavior change; motivational interviewing; mobile health; Diabetes typ 2; fysisk aktivitet; beteendeförändring; motiverande samtal; mobilhälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk systemsjukdom och en av de stora folksjukdomarna i världen och i Sverige. Diabetes typ 2 karakteriseras av förhöjd glukoshalt i blodet vilket på sikt kan orsaka komplikationer i blodkärlen. LÄS MER