Sökning: "motivational systems"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden motivational systems.

 1. 1. How do the mechanics of honor systems in competitive games facilitate or hinder a toxic game aesthetic?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign; Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Lukas Larsson; Anton Kim Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Toxic Behavior; Toxic game aesthetic; Endorsement system; Honor level system;

  Sammanfattning : Mängden människor som spelar datorspel ökar, och det gör även bekymmerna om den ökande ‘toxiciteten’ inom tävlings inriktade online spel, som League of Legends och Overwatch. Detta är ett beteende som både Blizzard och Riot Games har erkänt och därmed har utvecklat mer avancerade system som har som syfte att stimulera positivt beteende istället för att bara straffa negativa beteenden. LÄS MER

 2. 2. BELÖNINGSSYSTEMSPÅVERKAN PÅMEDARBETARESMOTIVATION OCHARBETSPRESTATION : En kvalitativ studie ombelöningssystems påverkan påmedarbetares motivation ocharbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Tilde Sonesson; Diana-Maria Valkova; [2021]
  Nyckelord :Reward Systems; Financial Rewards; Non-Financial Rewards; Motivation; Work Performance; Coworkers; Managers; Belöningssystem; Finansiella belöningar; icke-finansiella belöningar; Motivation; Arbetsprestation; Medarbetare; Chefer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna uppsats har studerat belöningssystem som används inom organisationer med olika syften där bland annat att motivera medarbetare genom både finansiella och icke-finansiella belöningar hör till. Bakgrunden till studien grundar sig på att företag genom att använda belöningssystem kan öka motivationen och arbetsprestationen hos medarbetarna. LÄS MER

 3. 3. Student entrepreneurship in Sweden : Motivation & Challenges

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Paula Antonia Gutoi; Ifra Abbas; [2021]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Student entrepreneurship; Motivations; Challenges; Student entrepreneurship in Sweden;

  Sammanfattning : Entrepreneurship today is an attractive option for future graduates due to various perks and benefits. However, there are also challenges and disadvantages that come with being an entrepreneur. This study is aimed at investigating the motivating factors and challenges that student entrepreneurs are facing when starting their own business in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Klara, färdiga, generation Z : Akta så de inte springer ifrån er!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Madeleine Broström; Emelie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; Motivation; Reward system; Retain; Banking industry; Generation Z; Motivation; Belöningssystem; Behålla; Bankbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett effektivt styrverktyg många organisationer använder sig av är belöningssystem, i syfte att motivera och behålla sina medarbetare. En ny generation, Generation Z är på väg att inta arbetsmarknaden, vilket innebär nya karaktärsdrag, egenskaper och attityder mot arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Cash is King in Plastic Recycling - An Experimental Study on How Monetary Incentives Impact Individual Motivation for Plastic Recycling

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Lucas Otterling; Kristoffer Östlin; [2020]
  Nyckelord :Individual Motivation; Monetary Incentives; Recycling; Plastic Waste; Waste Management;

  Sammanfattning : This study aims to research, through an experimental study, how monetary incentives impact individual motivation for household plastic recycling. Sweden has one of the world's highest rates of plastic waste recycling. LÄS MER