Sökning: "motivations frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden motivations frågor.

 1. 1. Lönefrågan som vattendelare - motiverat eller inte? : En kvantitativ undersökning om prestationslönen och tidlönens påverkan på motivation i byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Hanna Hult; [2022]
  Nyckelord :Byggavtalet; motivationsfaktorer; prestationslön; tidlön;

  Sammanfattning : Presenting an overview of three theories of motivation, this study aims to connect types of motivation to the types of salaries in the Swedish construction field. The workers in this field went on a strike emerging froma conflict with the collective agreements in 2016 in the industry between the trade union Byggnads, and representations from the companies within the industry, Byggföretagen. LÄS MER

 2. 2. The Practical Application of Social Bonds in the Real Estate Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Jeremias Jansson; Gabriel Lundvall; [2022]
  Nyckelord :Social Bonds; Social Project; Social Measurability; Social Bond Principles; Social Evaluation Methods; Sociala obligationer; Sociala projekt; Social mätbarhet; Social Bond Principles; Sociala utvärderingsmetoder;

  Sammanfattning : During the last years a new trend has been recognized where real estate owners and institutesissue social bonds in the bond exchange market in Sweden. This together with the stronggrowth of green bonds gives the issuer better opportunities to develop sustainable projects. LÄS MER

 3. 3. Regionala strategier för brottsförebyggande arbete i Norrlands glesbygdsregioner

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Oskar Müller; [2021]
  Nyckelord :Regions; rural areas; crime prevention; civil society; police; procedural justice; social contexts; development strategies; Norrland; sparsely populated areas; Regioner; glesbygd; brottsförebyggande; civilsamhälle; polis; procedurrättvisa; sociala sammanhang; utvecklingsstrategier; Norrland; glesbygdsregioner;

  Sammanfattning : This study will present an analysis regarding regions effect on crime in rural areas. Thefour regional crime prevention organizations: police, the Swedish National Council forCrime Prevention (BRÅ), the county administrative board (länsstyrelse) and regions(regioner), all have a direct or indirect relation with handling crime in rural areas and/orhow it can be prevented. LÄS MER

 4. 4. Från kontorsarbete till distansarbete : En undersökning av medarbetares upplevda motivation och produktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Esther Helmersson; Felicia Lundgren; Johanna Wetterbrandt; [2021]
  Nyckelord :Teleworking; motivation; productivity; the auditing industry; work environment; Covid-19.; Distansarbete; motivation; produktivitet; revisionsbranschen; arbetsmiljö; Covid- 19.;

  Sammanfattning : Till följd av den världsomställande Covid-19-pandemin rekommenderas att alla som kan bör arbeta hemifrån. Detta har i sin tur medfört omställningar och inte minst för arbetsmiljön. Arbetsgivaren har inte i samma utsträckning kontroll över hur arbetstagarens arbetsmiljö ser ut, vilket i sin tur medför olika komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning inom kommuner: En kvalitativ studie av påverkansfaktorer vid upprättandet av hållbarhetsredovisning inom kommuner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Magnusson; [2021]
  Nyckelord :sustainability reporting; municipalities; 2030 Agenda; legitimacy theory; stakeholder theory; institutional theory; motivations; barriers; hållbarhetsredovisning; kommuner; Agenda 2030; legitimitetsteori; intressentteori; institutionell teori; drivkrafter; utmaningar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In order to achieve a sustainable development, there is a need for cooperation between different levels within society. A municipality plays an important role in facilitating sustainable development since it is the institution that lies closest to the citizens and organizations. LÄS MER