Sökning: "motivationsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet motivationsarbete.

 1. 1. Att motivera den omotiverade: En studie i preventivt socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Åstrand; [2021]
  Nyckelord :Socialt arbete; barn och unga; motivationsarbete; bemötande; positiv förstärkning; hälsa; socialförvaltningen; Social Sciences;

  Sammanfattning : This qualitative study was about examining how the activity organizers in GoFaR work to meet, motivate and support the young people to keep them in a meaningful everyday life and thus promote their health. GoFaR was a project at Socialförvaltningen in Helsingborg. GoFaR stands for jointly arranged physical activity on prescription. LÄS MER

 2. 2. Brottsförebyggande arbete : En kvalitativ studie om socialsekreterares förebyggande arbete med unga i kriminalitet och deras vårdnadshavare 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Lindquist; Evelina Björkbring Mattisson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; social services; social worker; crime prevention work; motivational work; Ungdomskriminalitet; socialtjänsten; socialsekreterare; brottsförebyggande arbete; motivationsarbete;

  Sammanfattning : Recently there has been an increase of reports of concern to the Swedish social services regarding juvenile delinquency. Early interventions for these juveniles can contribute to a reduced risk of more serious problems in the future. LÄS MER

 3. 3. Motivationsarbete : En studie om hur studie- och yrkesvägledare arbetar med studiemotivation i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linn Eriksson; Emma Hagerman; [2021]
  Nyckelord :Kompetens; motivation; självkännedom; skolavhopp; skoltrött; studie- och yrkesvägledning; valkompetens;

  Sammanfattning : Elevers skolavhopp som har sin grund i låg motivation och bristande valkompetens kostar samhället 260 miljarder kronor per årskull. Syftet med studien är att synliggöra hur verksamma studie- och yrkesvägledares kompetens nyttjas i arbetet med att upptäcka och stärka elever med låg studiemotivation i grundskolans senare år. LÄS MER

 4. 4. Hur man uppnår en motiverande fiolundervisning: En kvalitativ studie om elevers motivation och hur läraren kan påverka den

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hanna Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Lustfyllt lärande; Fiol; Musikundervisning; Övning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Joyful learning; Violin; Practice; Educational science; Music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fiollärare jobbar för att motivera sina elever och vilka faktorer elever själva anser har betydelse för deras motivation vad gäller musicerande. Studien syftar också till att undersöka vilka egenskaper elever eftersöker hos en motiverande lärare. LÄS MER

 5. 5. LVM och motivationsarbete : Från klientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Österberg; Marie Samnegård; [2021]
  Nyckelord :Clients perspective; coerced addiction treatment; motivation; motivational work; readiness to change; social work; substance abuse; LVM; tvångsvård; missbruk; motivation; förändringsarbete; LVM-hem; SiS-hem; socialt arbete; klientperspektiv;

  Sammanfattning : With this bachelor thesis we want to research the correlation between motivation and coerced addiction treatment among clients. We want to know more about what the clients think about coerced addiction treatment, what possibilities there are to create motivation to change and what the clients experiences of the motivational work is. LÄS MER