Sökning: "motivationsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 677 uppsatser innehållade ordet motivationsfaktorer.

 1. 1. Elevers motivation till matematikämnet : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofie Josefsson; Manuela Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Matematik; motivation; inre motivation; yttre motivation; digitala verktyg; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie har som syfte att ta reda på vad tidigare forskning skriver om elevers motivation med koppling till matematikundervisning, samt vilka yttre och inre faktorer elever främst motiveras av inom matematikämnet. Med hjälp av studiens resultat får vi som lärare i de tidigare skolåren verktyg för att motivera så många elever som möjligt i matematikämnet. LÄS MER

 2. 2. "Idrotten utanför skolan blir ju som en motivering i skolan också" : En studie om tävlingsidrottande flickors motivation till att utveckla rörelseförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ida Svensson; [2021]
  Nyckelord :rörelseförmåga; tävlingsidrott; motivation; flickor; self – determination theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är en kvalitativ undersökning med syfte att undersöka om huruvida elever anser sig ha nytta av ämnet idrott och hälsa med fokus att utveckla rörelseförmågan, i sin tävlingsidrott. Tidigare forskning tyder på att inre motivation har betydelse för eleverna i förhållande till undervisningen i idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Motivationsfaktorer i relation till Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Samuelsson Renblad; Felicia Lund; [2021]
  Nyckelord :Elever; Engagemang; Idrottslärare; Idrott och hälsa; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att synliggöra avgörande faktorer som inverkar på elevers motivation för ämnet Idrott och hälsa. Metoden som används är en strategisk litteratursökning i databaserna: ERC, ERIC, Libsearch och Google Scholar. LÄS MER

 4. 4. Motivation i matematik : En systematisk litteraturstudie om vad som påverkar elevers motivation i matematik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Gottfridsson; Tea Johnsson; [2021]
  Nyckelord :matematik; motivation; inre motivation; yttre motivation; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie handlar om elevers motivation inom matematik och syftar till att ta reda på vad som motiverar elever samt om det finns undervisningsmetoder som kan skapa mer motivation än andra. Studien ger en inblick i några motivationsfaktorer som finns i aktuell forskning. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutvecklingens betydelse för att behålla personal och motivationsfaktorer för utveckling. : En studie inom detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Roman Özdemir; [2021]
  Nyckelord :Competence; Competence development; Skills supply; Motivation; Retail; Kompetens; Kompetensutveckling; Kompetensförsörjning; Motivation; Detaljhandeln;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få större förståelse för hur mellanchefer inom detaljhandeln motiverar sina medarbetare till kompetensutveckling och kompetensutvecklingens roll i bibehållande av de anställda. Studien har utgått utifrån en kvalitativ metod, där fem utvalda mellanchefer inom detaljhandel har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER