Sökning: "motivationsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet motivationsfaktorer.

 1. 1. ELEVERS TANKAR KRING MODERSMÅLSUNDERVISNING En kvalitativ undersökning om flerspråkiga elever i grundskolan årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marlene Lembäck; [2020-01-08]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; flerspråkighet; motivation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på flerspråkiga elevers tankar kring modersmålsundervisning samt vilka motivationsfaktorer som påverkar dessa elever att läsa sitt modersmål i en andraspråksmiljö. Med andraspråksmiljö menas svenska som samhälls- och skolspråk. LÄS MER

 2. 2. Röster i skolan om avhopp från moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Bäcklund; [2020]
  Nyckelord :motivation; moderna språk; avhopp; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förstå och diskutera elevers avhopp från moderna språk. Vilka anledningar uppger eleverna till att de hoppat av? Hur såg eleverna sig själva som språkinlärare inför språkvalet och hur förändrades den bilden? Hur ser lärare och specialpedagog på avhoppen? Genom intervjuer med elever och lärare på en skola har jag velat belysa vad som föregår elevers beslut att hoppa av undervisningen i moderna språk och förstå de bakomliggande orsakerna till det. LÄS MER

 3. 3. Underlying motivational factors of farmers when acquiring arable land : a study in the region of Östergötland, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emilia Kreutz; Ellinor Peterson; [2020]
  Nyckelord :farm business investment; laddering technique; means-end chain theory; ZMET;

  Sammanfattning : The area of arable land is decreasing every year as a result of expanding cities or road networks, a fact affecting the farmers’ business possibilities. The farms in Sweden are simultaneously getting fewer but larger in size, the higher survival rate among the larger farms indicating that growing means surviving. LÄS MER

 4. 4. Hemma bra, men borta bäst? - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Anderberg; Jessica Lind; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Home is good, but away is best? - A quantitative study about individuals’ performance and motivation related to an increased frequency of working remotely Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 credits Authors: Julia Anderberg, Jessica Lind and Malin Olsson Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Key words: Working remotely, Performance, Motivation, Gender, Agency theory Purpose: Working remotely results in loss of control for the company, which leads to an increased opportunistic behaviour among employees. Insights in this area of problem, could be used as a tool for companies to make the employees work consistently with the interest of the company. LÄS MER

 5. 5. Jag blir motiverad när... : En kvantitativ studie om vilka multiplikationsmetoder som motiverar elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Tea Adolfsson; Linnéa Nilsson; Nadja Molazem Ehtesham Olsson; [2020]
  Nyckelord :Motivation; multiplikation; multiplikationsmetoder; inre och yttre motivationsfaktorer.;

  Sammanfattning : Den här empiriska forskningsrapporten riktar in sig på vilka metoder samt vilka inre och yttre faktorer som motiverar elever till att träna multiplikation. Undersökningen har genomförts på två skolor i årskurs 5. Forskningsmetoden som tillämpats för att besvara frågeställningarna är av kvantitativ karaktär och utgörs av en enkät. LÄS MER