Sökning: "motivera omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden motivera omvårdnad.

 1. 1. Att leva med hjärntrötthet efter stroke : En litteraturstudie om patientupplevelser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Axel Cronberg; Emil Norén; [2023]
  Nyckelord :experience; fatigue; nurse; nursing; patient; stroke; hjärntrötthet; omvårdnad; patient; sjuksköterska; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett allvarligt och livshotande tillstånd som årligen drabbar runt 25 000 personer i Sverige och miljontals människor globalt. Stroke kan ge bestående och omfattande besvär som följd, däribland hjärntrötthet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att använda motiverande samtal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Emma Hellgren; [2023]
  Nyckelord :Behaviour change; Counselling; Health promotion; Lifestyle; Motivational interviewing; Nursing; Beteendeförändring; Hälsofrämjande arbete; Levnadsvanor; Motiverande samtal; Omvårdnad; Rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsstilsrelaterade sjukdomar är en växande orsak till sjuklighet och förtida dödsfall globalt. I sjukvården sker prevention av livsstilsrelaterad ohälsa ofta i form av rådgivande samtal och stöd till hälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 3. 3. Att möta och stödja personer med psykisk ohälsa till hälsosamma levnadsvanor – distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Signe Mellberg; Linn Åstrand; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; lifestyle; primary health care; district nurse; views; experiences; Psykisk ohälsa; levnadsvanor; primärvård; distriktssköterska; upplevelse; erfarenheter;

  Sammanfattning :   Bakgrund: Personer med psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av somatiska sjukdomar till följd av ohälsosamma levnadsvanor. Var tredje person som besöker primärvården i Sverige lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Niloufar Dadvand; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT MOTIVERA PATIENTER MED DIABETES TYP 2 TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR EN LITTERATURSTUDIE   NILOUFAR DADVAND     Dadvand N. Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Motivera till livsstilsförändringar hos patienter med diabetes typ 2 : Kommunala distriktssköterskors erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Marika Lundin; Emelie Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Omvårdnad; Diabetes mellitus typ 2; Livsstilsförändringar; Distriktssköterskor; Erfarenheter; Motivation; Kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor diagnostiseras med diabetes typ 2 i Sverige, många av dessa återfinns i kommunal hälso- och sjukvård. Det finns ett stort behov av att motivera dessa patienter till livsstilsförändringar för att uppnå god hälsa. LÄS MER