Sökning: "motivera personal i vård"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden motivera personal i vård.

 1. 1. Påverkansfaktorer för fysisk aktivitet på servicebostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ studie om personalens uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fanny Molander Öberg; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ metod; Servicebostad;

  Sammanfattning : Personer med funktionsnedsättning uppges ha tio gånger sämre hälsa än personer som inte har en funktionsnedsättning. Samtidigt har personer med intellektuell funktionsnedsättning en mer stillasittande livsstil och högre prevalens övervikt än resten av befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Att finna motivation i en hopplös situation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Isaksen; Kajsa Rudengård; [2019]
  Nyckelord :motivation;

  Sammanfattning : Att ge upp ett personligt viktigt mål är en situation alla kan ställas inför. Vad är det som avgör beslutet att ge upp eller att försöka igen? Syftet var att ta reda på vad det är som gör att en individ lyckas fortsätta framåt och försöka igen trots att denne gett upp målet. LÄS MER

 3. 3. Motivation i en arbetsmiljö präglad av säkerhet : En kvalitativ studie om personalens erfarenheter kring motivationsarbete inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Nilsson Sofie; Linn Johnsson Östergren; [2018]
  Nyckelord :Motivation; psykiatri; tvångsvård; LPT; LRV; personal; relation; säkerhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ge ökad kunskap kring professionellas erfarenheter om hur personal motivera patienter till vård och behandling inom den svenska rättspsykiatrin. Studien lyfter svårigheter och möjligheter med att motivera patienter till att delta i vårdprocessen, i en miljö präglad av säkerhet. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande ledarskap inom hemtjänsten : - ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann-Charlotte Sandberg; Jessica Österberg; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; fokusgrupper; hemtjänst; hälsofrämjande ledarskap; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Personal som arbetar inom hemtjänsten har ett viktigt arbete. Men det är också ett arbete som innebär utmaningar på olika sätt. Därför är det viktigt att arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap så att det blir hållbart i längden att arbeta i detta yrke. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla hälsa hos sina medarbetare : En kvalitativ studie av hälsofrämjares salutogena arbete inom en vård- och omsorgsorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Wiréhn; [2016]
  Nyckelord :Salutogent förhållningssätt; hälsofrämjande; lärande; KASAM; vård- och omsorgsorganisation;

  Sammanfattning : Den arbetsrelaterade ohälsan inom vård och omsorg är ett växande problem. Behovet av att utveckla hälsofrämjande arbete inom vård- och omsorgssektorn är därför stort. LÄS MER