Sökning: "motivera personal i vård"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden motivera personal i vård.

 1. 1. Att finna motivation i en hopplös situation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Isaksen; Kajsa Rudengård; [2019]
  Nyckelord :motivation;

  Sammanfattning : Att ge upp ett personligt viktigt mål är en situation alla kan ställas inför. Vad är det som avgör beslutet att ge upp eller att försöka igen? Syftet var att ta reda på vad det är som gör att en individ lyckas fortsätta framåt och försöka igen trots att denne gett upp målet. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande ledarskap inom hemtjänsten : - ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann-Charlotte Sandberg; Jessica Österberg; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; fokusgrupper; hemtjänst; hälsofrämjande ledarskap; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Personal som arbetar inom hemtjänsten har ett viktigt arbete. Men det är också ett arbete som innebär utmaningar på olika sätt. Därför är det viktigt att arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap så att det blir hållbart i längden att arbeta i detta yrke. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla hälsa hos sina medarbetare : En kvalitativ studie av hälsofrämjares salutogena arbete inom en vård- och omsorgsorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Wiréhn; [2016]
  Nyckelord :Salutogent förhållningssätt; hälsofrämjande; lärande; KASAM; vård- och omsorgsorganisation;

  Sammanfattning : Den arbetsrelaterade ohälsan inom vård och omsorg är ett växande problem. Behovet av att utveckla hälsofrämjande arbete inom vård- och omsorgssektorn är därför stort. LÄS MER

 4. 4. Upp och hoppa, ät din soppa! : sjuksköterskans uppfattning av sin roll samt sitt stöd till patientens egenvård, i förebyggandet av trycksår.

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Amaral; Maria Malmsten; [2016]
  Nyckelord :Egenvård; Förebyggande vård; Orem; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : BakgrundTrycksår kan försämra patientens livskvalité samt orsaka lidande, ångest och det kan även vara förknippat med skam för sjuksköterskan. Det bidrar även till en stor kostnad för samhället. LÄS MER

 5. 5. Nationell värdegrund : ett verktyg till förändring i verksamhet: En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Susanne Isaksson; Ann-Charlotte Karlsson Lind; [2014]
  Nyckelord :nationell värdegrund; implementering; etik; ledarskap; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den nationella värdegrunden lagstadgades 2010 och denna studie undersöker hur den har implementerats och används inom särskilda boenden inom äldreomsorgen och hur den har påverkat verksamheterna. I den nationella värdegrunden utgår lagen ifrån att alla ska se vårdtagaren och ge denna ett värdigt liv och välbefinnande. LÄS MER