Sökning: "motivera sin personal"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden motivera sin personal.

 1. 1. Ska jag stanna kvar eller lämna? - En studie om hur dagligvarukedjan Willys AB arbetar med att motivera och behålla sin personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Öhman; Kaotar Khatouri; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; personalomsättning; medarbetare; chef;

  Sammanfattning : En arbetsplats som inte ses som motiverande nog för en individ, kan leda till att individen frivilligt lämnar arbetsplatsen. Trenden att byta arbete medför ett högre krav på arbetsgivaren att attrahera, motivera och behålla personalen. LÄS MER

 2. 2. Mänskliga faktorer i startups. En kvalitativ studie om vad ledare och medarbetare kan göra för att främja motivationen på en startup

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Lindell; Rawaz Salh; [2019-05-07]
  Nyckelord :startups; motivation; medarbetare; ledare; kompetens; samhörighet; självständighet; möjligheten till befordran;

  Sammanfattning : I denna studie identifieras och beskrivs huruvida ledaren kan motivera sina anställda och hurdet upplevs av medarbetaren. Bakgrunden till studien och problemformuleringen baseras påatt startups nio av tio fall går i konkurs och att den kritiska punkten ofta hamnar på deanställda, förutsatt att företaget har anställda. LÄS MER

 3. 3. Själv-monitorering för ökad motivation till bättre munhälsa : Kan en mobilapplikation vara del av lösningen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Elias Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Själv-monitorering; beteendeförändring; användarcentrerad design; user experience design; personal informatics;

  Sammanfattning : Mobilapplikationer har potential till att hjälpa människor förändra vanor och beteenden av olika slag. I Sverige har vi rätt till avgiftsfri tandvård upp till 22 år och i vissa landsting erbjuds fri tandvård i ytterligare några år utöver det. LÄS MER

 4. 4. Vad är poängen om ingen deltar? : Incitament till hur hälsofrämjande strategier kan utformas för att motivera anställda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Johansson; Jennie Elonsson; [2018]
  Nyckelord :Hälsofrämjande strategier; Friskvård; Stress; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några utvalda organisationer arbetar med hälsofrämjande strategier på arbetsplatsen. Dessutom syftade studien till att utforma en modell, som innefattar de komponenter en hälsofrämjande strategi kan innehålla för att framgångsrikt motivera sina anställda till att nyttja sin friskvård. LÄS MER

 5. 5. NCC Folkboende i KL-trästomme : Dimensionering av KL-trästomme samt beräkning av koldioxidutsläpp

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Nodén; [2018]
  Nyckelord :CLT; framework; CO2; carbondioxide; korslimmat trä; trästomme; KL-trä; koldioxid; utsläppsreducering;

  Sammanfattning : Klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till cirka 10 miljoner ton koldioxid årligen. Varav 40 procent beräknas komma från husprojekt och resterande 60 procent från anläggningsprojekt. LÄS MER