Sökning: "motiverande samtal i primärvården"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden motiverande samtal i primärvården.

 1. 1. Utvärdering av sjuksköterskans korta interventioner i primärvården hos vuxna patienter med riskbruk och beroende av alkohol

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Miranda Louise Gramby; Ebba Lindblom; [2022]
  Nyckelord :Korta interventioner; sjuksköterskor; alkohol riskbruk; alkoholberoende; primärvården; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överkonsumtion av alkohol är en riskfaktor som kan leda till allvarliga skador och sjukdomar som följd. Studier har visat på goda effekter av korta interventioner (motiverande eller rådgivande samtal 5-30 minuter) hos dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors upplevelser av förutsättningar för att använda motiverande samtal med patienter

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Hedman Katarina; Hällqvist Marie Louise; [2021]
  Nyckelord :District nurse; experiences; motivatonal interviewing; prerequisites; Distriktsköterska; förutsättningar; motiverande samtal; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Satsningen på preventiv vård bör öka för att möta vårdbehovet i samhället de närmsta 20 åren. Primärvården (PV) har i sitt uppdrag att motivera patienter till egenvård och förebygga ohälsa i befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Primärvårdssjuksköterskans arbete med livsstilsförändringar för patienter som lider av övervikt eller fetma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnéa Fürst; Vanessa Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :fetma; övervikt; prevention; sjuksköterska; primärvård; pedagogik; motiverande samtal.;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett av vår tids största folkhälsoproblem med en världsomfattande spridning. År 2018 beräknas 50 % av den svenska befolkningen lida av dessa metabola åkommor, men trots denna höga siffra finns fortfarande mycket stigmatisering och okunskap inom området. LÄS MER

 4. 4. Astma/KOL sjuksköterskans erfarenhet av att motivera patienter med KOL diagnos till ökad fysisk aktivitet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmely Hillsäter Johansson; Maria Viding; [2020]
  Nyckelord :Asthma COPD nurse; experiences; motivate; physical activity; COPD diagnosis; Astma KOL sjuksköterska; erfarenheter; motivera; fysisk aktivitet; KOL diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. En viktig del av astma/KOL sjuksköterskans roll är att motivera patientgruppen till ökad fysisk aktivitet då de ofta är fysiskt inaktiva på grund av sitt hälsotillstånd. LÄS MER

 5. 5. Svårläkta sår: mer än omläggningar : En kvalitativ enkätstudie om distriktssköterskans erfarenheter av den äldre patientens levnadsvanor i samband med sårläkning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Enarsson; Renée Magnusson; [2020]
  Nyckelord :district nurse; wound care; lifestyle; primary health care; home health care; distriktssköterska; sårvård; levnadsvanor; primärvård; kommunal hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sårbehandling är en del av distriktssköterskans dagliga arbetsuppgifter, en uppgift som ofta är tidskrävande. Fokus läggs ofta på att hitta rätt förband och omläggningsintervall. Patientens levnadsvanor påverkar sårläkningsprocessen. Genom en helhetssyn och ett samarbete med patienten kan sårläkningen underlättas. LÄS MER