Sökning: "motiverande samtal vetenskapliga artiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden motiverande samtal vetenskapliga artiklar.

 1. 1. Motiverande samtal som del av behandling för övervikt och fetma hos vuxna. Finns det en oberoende effekt på viktnedgång? En systematisk översiktsartikel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Oscar Forell; Joanna Ostrowska; [2019-06-25]
  Nyckelord :Övervikt; Fetma; Viktnedgång; Motiverande samtal; Overweight; Obesity; Weight loss; motivational interviewing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 1.9 miljarder vuxna människor beräknas lida av övervikt eller fetma. Gränsen för övervikt hos vuxna är ett BMI mellan 25 till 29.9 och gränsen för fetma är ett BMI ≥ 30. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans preventiva metoder i arbetet med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Gren Von Krusenstjerna; Elin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :övervikt; fetma; hälsofrämjande arbete; vårdvetenskap; patientundervisning; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett globalt växande folkhälsoproblem. I många fall innebär övervikt och fetma en försämrad livskvalitet och lidande hos individen. Tillstånden kan även ge upphov till olika följdsjukdomar, till exempel diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som främjar viktnedgång hos patienter med övervikt eller fetma : En kvalitativ litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Josefsson; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadsåtgärder; samtal; övervikt; fetma; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som växer världen över. Problemen ligger till grund för en rad följdsjukdomar som ökar drastiskt. Det finns riktlinjer och metoder som främjar hälsa och som initierar till förändring hos personer med övervikt eller fetma. LÄS MER

 4. 4. Hjärtsvikt – motivationen till egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Pärla Wartanian; Dijana Vujicic; [2019]
  Nyckelord :egenvård; hjärtsvikt; hälsokunskap; kvalitativ; kvantitativ; motivation; personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt anses idag vara ett av de vanligast förekommande tillstånden inom hjärt- och kärlsjukdomar. Det beräknas att till år 2030 kommer 8 miljoner människor att drabbas av hjärtsvikt i världen. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär stora förändringar i livet och som ger ett lidande för personerna. LÄS MER

 5. 5. Motiverande samtal som ett verktyg för sjuksköterskan inom den psykiatriska vården och inom beroendevården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mehran Voghoui; Minna Voghoui; [2018]
  Nyckelord :MI; Psykiatriska sjukdomar; Beroendesjukdomar; Behandlingsföljsamhet;

  Sammanfattning : Forskning har visat att Motiverande samtal, Motivational interviewing (MI), främjar delaktighet, följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling och positiva livsstilsförändringar hos patienter. Inom den psykiatriska sluten–och öppenvården samt beroendevården möter sjuksköterskor patienter med allvarliga psykiatriska sjukdomar samt beroendesjukdomar såsom alkoholberoende. LÄS MER