Sökning: "motivering för att vinna"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden motivering för att vinna.

 1. 1. Mellanchefens personalarbete i lågkonjunkturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Marcus Andersson; Magnus Andersson; Tobias Pålsson; [2010]
  Nyckelord :lågkonjunktur; mellanchef; personalarbete; motivering; gruppdynamik; personalhantering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekter en lågkonjunktur har på mellanchefspositionen i ett företag inom detaljhandeln. De avgränsningar vi har valt är att se om mellanchefen får förändrade krav på sig, samt om han/hon ändrar sitt personalarbete specifikt gällande gruppdynamik och motivation under lågkonjunkturen. LÄS MER

 2. 2. Bevisbörda och beviskrav i ljuset av trafikförsäkringsfallet NJA 2006 s. 721

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stefka Bokmark; [2008-03-18]
  Nyckelord :Processrätt; Ersättningsrätt;

  Sammanfattning : Resuméav examensarbetet Bevisbörda och beviskrav i ljuset av trafikförsäkringsfallet NJA 2006 s 721Uppsatsen har sin utgångspunkt i ett trafikförsäkringsfall (NJA 2006 s 721) som i arbetet kallas för Fallet Anna. Med detta fall i åtanke undersöks ett antal teoretiska spörsmål, nämligen: Vad är det som ska bevisas i ett mål? Vem ska bevisa? Hur mycket räcker det att bevisa för att vinna ett mål? Med kunskap om de teoretiska frågorna genomförs vidare även en omvänd utredning, som syftar till att klargöra vilka av de teoretiska synpunkterna som har fått uttryck i fallet Anna och på vilket sätt detta har skett. LÄS MER

 3. 3. Eftermarknadens möjligheter : En studie av Swecon AB:s tjänsteutbud

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anders Lidberg; Dennis Öhlin; [2005]
  Nyckelord :Eftermarknad; Tjänster; Anläggningsmaskiner; Swecon;

  Sammanfattning : ProblemThe manufacturing industry is a mature industry where the profit margins are small and the competition is hard. This makes it hard for both manufacturers and resellers to gain market shares and reach reasonable profit margins only by selling products. LÄS MER