Sökning: "motives and crowdfunding effects"

Hittade 1 uppsats innehållade orden motives and crowdfunding effects.

  1. 1. Equity-based crowdfunding och dess effekter : En studie kring effekterna av en equity-based crowdfundingkampanj

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Saad Hasan; Rosnani Hasan Ibrahim; [2016]
    Nyckelord :Business angels; equity crowdfunding; equity-based crowdfunding; motives and crowdfunding effects; Affärsänglar; delägarbaserad crowdfunding; motiv och crowdfunding effekter;

    Sammanfattning : Syfte              Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv motiven bakom företagens beslut att använda sig av equity-based crowdfunding som ett sätt att finansiera sin verksamhet. Utöver detta ämnar denna studie även till att undersöka vilka olika effekterna utöver det insamlande kapitalet som equity-based crowdfunding har. LÄS MER