Sökning: "motor development"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade orden motor development.

 1. 1. Safety One : En studie i säkerhetslösningar inom världens snabbaste motorsport

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gaston Holmström; David Chlebek; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Formel 1 är känd som en farlig och gastkramande motorsport. Givet faran, behöver stora mängder av säkerhetsfrågor bli analyserade, och när en lösning hittats - appliceras för att försäkra förare, fordon och publik från ett värsta-fall-scenario. LÄS MER

 2. 2. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Leo Krantz; [2019]
  Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

  Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens syn på fysisk aktivitet för barn i åldrarna 1-3 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how preschool teachers look at and promote physical activity in preschool with children 1-3 years. A qualitative approach in the form of group interviews has been used in the survey. Qualitative content analysis has been used to analyse the interviews. LÄS MER

 4. 4. Human-computer interaction using eye-gaze : Formation of user interface design guidelines from a cognitive science perspective

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Suzana Farokhian; [2019]
  Nyckelord :Human-Computer Interaction; Gaze interaction; Gaze-based control system; Eye tracking; Cognitive Science; Design Guidelines; Visual Perception; Usability; User Interface;

  Sammanfattning : Motor and communication disabilities are common conditions that may implicate restrictions in daily life. With development of eye tracking technology, a solution referred to as eye-gaze interaction has been generated to support people with their limiting conditions to solve communication and computer access issues. LÄS MER

 5. 5. CFD Simulation of Urea Evaporation in STAR-CCM+

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Oscar Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Urea; AdBlue; SCR; Solid Deposit; NOx; nitrogen oxides; CFD; speedup; spray simulation; UWS; diesel after-treatment; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sweden; NXPS; LiU; DOE; Urea; AdBlue; SCR; Klump; NOx; kvävedioxider CFD; uppsnabbning; spray simulering; UWS; efterbehandling av diesel-motor; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sverige; NXPS; LiU; DOE;

  Sammanfattning : Diesel engines produce large amounts of nitrogen oxides (NOX) while running. Nitrogen oxides are highly toxic and also contribute towards the formation of tropospheric ozone. LÄS MER