Sökning: "motor development"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade orden motor development.

 1. 1. The role of networks in a Swedish medium-sized pharmaceutical firm’s internationalization process

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Greta Lyckenblad; Lina Nygren; [2020-02-13]
  Nyckelord :Internationalization; networks; utilizing networks; pharmaceutical firm; medium-sized company; SME;

  Sammanfattning : Today pharmaceuticals are the fifth largest export product in Sweden, whereas SMEs are the motor of innovation within the pharmaceutical industry. Pharmaceutical firms face several challenges, as high product development costs, high entry barriers due to institutional legal frameworks and slow return of investments, during their internationalization. LÄS MER

 2. 2. Modeling and control design of an electric vehicle powertrain

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Django Le Clerre Maraine; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This degree project work has been carried out in the context of in the Hybrid InnovativePowertrain (HIP) project presently executed by the company Altran Technologies S.A.. Itspurpose is to provide clients with a modular platform to model and simulate their vehicleas accurately and as fast as possible. LÄS MER

 3. 3. System modelling of a tightening tool

  Master-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Caroline Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the help of modern computational power it has become much more common to employ simulation driven development. When performing simulations before creating prototypes and actual test, companies can reduce both the time spent on the development and the cost. LÄS MER

 4. 4. Development of an exercise machine for enhanced eccentric training of the muscles : A study of sensors and system performance

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Natalija Zivanovic; [2020]
  Nyckelord :Sensor resolution; sample time; smart exercise machine; system performance; incremental encoder; eccentric training; Sensorupplösning; samplingstid; smart träningsmaskin; systemprestanda; inkrementell pulsgivare; excentrisk träning;

  Sammanfattning : Currently, there are various training machines that can support training of the muscles while the muscles are lengthened, also known as eccentric training. Training machines that are widely used to train the muscles eccentrically utilize a flywheel to generate load to the user. LÄS MER

 5. 5. Hållbar produktion : En analys av energiförbrukning och avfall för minskad miljöpåverkan inom växellådsmontering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :My Malmgren; Nils Lindvall; [2020]
  Nyckelord :sustainable production; energy consumption; waste; ecological sustainability; economic sustainability; hållbar produktion; energiförbrukning; avfall; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Scania är en del av Traton Group och är världsledande inom hållbara transporter. Examensarbetet genomfördes hos transmissionsmontering på Scania i Södertälje där även huvudkontoret för forskning och utveckling ligger beläget. I Södertälje finns produktionsenheter för chassi, motor och transmission. LÄS MER