Sökning: "motor imagery"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden motor imagery.

 1. 1. The Impact of Motor Imagery on Sport Performance and the Brain's Plasticity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johanna Lingvall; [2019]
  Nyckelord :Motor imagery; mental imagery; brain plasticity; sport performance;

  Sammanfattning : New neuroimaging techniques have made it possible to examine imagery and found evidence for that imagery share similar neural correlates as in perception. Imagery can be used in different areas to enhance performance, and it is a popular technique in sports. Similar to physical practice (PP), motor imagery (MI) can result in brain plasticity. LÄS MER

 2. 2. Motorisk planering hos barn och vuxna : - associationer med motor imagery och exekutiva funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Miranda Lidwall; Josefin Jonson Ögren; [2019]
  Nyckelord :motorisk planering; motor imagery; end-state comfort; exekutiva funktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte motorisk planering hos vuxna (20-27 år) och barn i nio till tio års ålder samt dess associationer med Motor Imagery (MI), den interna representationen av en handling. Detta genom att undersöka skillnader hos barn och vuxnas förmåga att planera motoriska handlingar i form av MI och end-state comfort effekter (ESC). LÄS MER

 3. 3. Mot robust cross-subject klassificering av electroencephalogram (EEG) baserad brain-computer interfacing (BCI):En genomförbarhetsstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Shuai Wu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brain-computer interface(BCI) är ett system där man kan skicka kommandon till dator med bara hjärnaktivitet. En sådan system är viktigt för människor lider av flera motorisk funktionshinder, då maskinen skulle kunna förbättra patienters liv genom att uppfylla deras behov. LÄS MER

 4. 4. Empirical studies of multiobjective evolutionary algorithm in classifying neural oscillations to motor imagery

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christoffer Parkkila; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brain-computer interfaces (BCIs) enables direct communication between a brain and a computer by recording and analyzing a subject’s neural activity in real-time. Research in BCI that classifies motor imagery (MI) activities are common in the literature due to its importance and applicability, e.g., stroke rehabilitation. LÄS MER

 5. 5. Merging brain-computer interfaces and virtual reality : A neuroscientific exploration

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Silvia Boldeanu; [2018]
  Nyckelord :Brain-computer interface BCI ; Brain-machine interface BMI ; Virtual reality VR ; Motor imagery; Visual evoked potentials; Brain-to-brain communication;

  Sammanfattning : Brain-computer interfaces (BCIs) blend methods and concepts researched by cognitive neuroscience, electrophysiology, computer science and engineering, resulting in systems of bi-directional information exchange directly between brain and computer. BCIs contribute to medical applications that restore communication and mobility for disabled patients and provide new forms of sending information to devices for enhancement and entertainment. LÄS MER