Sökning: "motor skill development"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden motor skill development.

 1. 1. Motorisk utveckling i förskolans utomhusmiljö : En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt med de yngsta barnensmotorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Simon Rosengren; Denise Rosengren; [2023]
  Nyckelord :motor skill development; outdoor environment; preschool teachers working methods; youngest children; förskollärares arbetssätt; motorisk utveckling; utomhusmiljö; yngsta barnen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare främjar deyngsta barnens motoriska utveckling i förskolans utomhusmiljö. Studienämnade också belysa den variation som kan finnas i utformningen avutomhusmiljön på olika förskolor. Åtta förskollärare på olika förskolor intervjuades i semistruktureradeintervjuer. LÄS MER

 2. 2. The design of evacuation alarms for people who are deaf or hard of hearing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Anastasia Afanasova; [2023]
  Nyckelord :Alarm system; Deaf people; Hard-of-hearing people; Fire safety.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The ability to hear is essential for receiving auditory signals, which serve as warnings and alerts in many situations, including fire evacuation. However, people with hearing impairments may miss out such signals and can be exposed to dangerous situations. LÄS MER

 3. 3. Motorik och dess prediktorer : En deskriptiv pilotstudie i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Filip Fröberg; [2022]
  Nyckelord :Constructivism; intervention; motor development; motor skill observation; motor training; physical education; Konstruktivism; intervention; motorisk utveckling; motorisk träning; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Inom en idrott och hälsa (IDH)-miljö, är syftet med denna studie (1) att fastställa effekten av motorisk träning på barn; (2) identifiera korrelerade prediktorer för motorik. Genom en systematisk informationssökning tillhandahålls en omfattande bakgrund som beskriver en uppsjö av framgångar inom motoriska inteventionsstudier och påverkade områden. LÄS MER

 4. 4. En hopvikbar käpp – för ett fortsatt aktivt liv

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maria Kotaleski; Karin Lagerkvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete i Teknisk design har en ny typ av vikbar käpp samt en doppsko med inbyggd isdubb tagits fram. Projektet bygger på inhämtade kunskaper från Design och produktframtagning vid Kungliga tekniska högskolan. Kroppens motorik, fysik och balans försämras med åldern och med sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Självreglerat lärande hos unga ishockeyspelare : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Ice hockey; Deliberate practice; Self-regulated learning; SRL; Motivation; Ishockey; Deliberate practice; Självreglerat lärande; SRL; Motivation;

  Sammanfattning : För att nå en hög nivå av expertis inom sporten ishockey så krävs det att spelare har mycket goda och specifika motoriska, fysiologiska och psykologiska färdigheter. Tidigare forskning på unga elitsatsande fotbollsspelare har visat att de som nått en hög nivå, har en högre grad av självreglerat lärande. LÄS MER