Sökning: "motor"

Visar resultat 1 - 5 av 1403 uppsatser innehållade ordet motor.

 1. 1. Lights out -Music on, En systematisk litteraturöversikt om musikens inverkan på säker vård inom den intraoperativa vårdkontexten

  Magister-uppsats,

  Författare :Jill Grolander; Emeli Heyne; [2019-06-20]
  Nyckelord :Music; patient safety; communication; intraoperative; operating theatre; operating room;

  Sammanfattning : Background: Music was played in an OR already as early as the beginning of the 20th century. It has since been proven to be a powerful stimulus for the brain and can lead to positive effect of improved concentration, sensory-motor function and heightened feelings. LÄS MER

 2. 2. Employment effects of an increase in sugar tax

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Viktoria Carshaw; [2019-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examined the changes in employment in industries with close ties to sugary products sales following an increase in sugar tax in Norway in January 2018. Using the data from Statistics Norway and having removed seasonality, interrupted time series analysis was conducted. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Motor Imagery on Sport Performance and the Brain's Plasticity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johanna Lingvall; [2019]
  Nyckelord :Motor imagery; mental imagery; brain plasticity; sport performance;

  Sammanfattning : New neuroimaging techniques have made it possible to examine imagery and found evidence for that imagery share similar neural correlates as in perception. Imagery can be used in different areas to enhance performance, and it is a popular technique in sports. Similar to physical practice (PP), motor imagery (MI) can result in brain plasticity. LÄS MER

 4. 4. Imepitoin - framtidens förstahandsval vid epilepsi hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :Imepitoin; phenobarbital; epilepsy; antiepileptic drugs; Imepitoin; fenobarbital; epilepsi; antiepileptika;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige förekommer epilepsi hos 1-2 % av alla hundar. De första anfallen visar sig oftast när hunden är mellan ett och sex år gammal. LÄS MER

 5. 5. Simulation of Lower Limb Muscle Activity During Inclined Slope Walking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ganesh Prasanth Arumuganainar; [2019]
  Nyckelord :Simulation OpenSim VICON Motion Capture Lower Limb Muscle Activity Analysis Inclined Slope Ramp Gait Analysis Biomechanics Considerations Robotic Exoskeleton Design;

  Sammanfattning : Robotic exoskeletons are designed to assist patients with motor dysfunctions. Recent researches focus on extending the robotic assistance to patient activities other than ground level walking. This study aims to analyse the lower limb muscle activity during inclined slope walking contrasting with that of ground level walking. LÄS MER