Sökning: "motoreffekt"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet motoreffekt.

 1. 1. Miljömässigt perspektiv vid utbyte av reparerbara asynkronmotorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ronsten Viktor; [2021]
  Nyckelord :Induction motors; Maintenance; Environmental perspective; Carbon footprint; Asynkronmotor; Underhåll; Miljömässigt perspektiv; Koldioxidavtryck;

  Sammanfattning : Under de senaste 35 åren har en förändring skett inom branschen med service och reparationer av elektriska motorer, där nu allt färre omlindningar och reparationer genomförs. Antalet aktörer i branschen minskar successivt, och under de senaste 10–15 åren har sammanslagningar av flera mindre verkstäder inneburit att ett fåtal företag numera dominerar marknaden. LÄS MER

 2. 2. Markberedarnas tekniska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Daniel Frölén; [2019]
  Nyckelord :markberedning; skogshistoria; mekanisering; skogsteknik; aggregat; harv; högläggare;

  Sammanfattning : Markberedning med efterföljande plantering eller frösådd blev allt mer en given åtgärd i det skogsbruk som bedrevs under 1940- och 1950-talet. Precis som i övrigt skogsbruksarbete tog mekaniseringen av markberedningsarbetet fart efter andra världskriget. LÄS MER

 3. 3. Systemutformning av autonom batteridriven traktor inom lantbruket

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Martin Ericson; [2018]
  Nyckelord :systemutformning; batteridrift; framtidens lantbruk;

  Sammanfattning : In this study, data from different studies were used to find how much energy that a conventional tractor required per hectare when it was performing different operations on a field. Data for operation speed and power demand were taken from an earlier study for each task of the tractor model Valtra 6600. LÄS MER

 4. 4. Energieffektiviseringsanalys av ventilationssystemet för ett kraftvärmeverk : En fältstudie utförd i samarbete med Bomhus energi AB och ABB

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Frida Åström; [2017]
  Nyckelord :energieffektivisering; ventilation; frekvensomriktare;

  Sammanfattning : Detta arbeta kommer att utreda vilka det vanligaste energiförlusterna för ett kraftvärmeverk är, med fördjupning på förlusterna i deras ventilationssystem.  Kraftvärmeverket som har analyserats i detta arbete är Bomhus energi AB (BEAB) kraftvärmeverk och utredningen har skett i samråd med ABB Energy Efficiency team. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av testrigg för långtidskörning av häcksax

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :David Paul; Philip Rosén; [2017]
  Nyckelord :Testrigg; långtidstest;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har framtagit koncept för en testrigg ämnad till långtidstester av batteridrivna häcksaxar. Detta utfördes då Husqvarna AB var i behov av en testrigg som har möjlighet att belasta batteridrivna häcksaxar under körning, då befintlig testrigg enbart kan låta häcksaxen köra utan extern belastning. LÄS MER