Sökning: "motorik slöjd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden motorik slöjd.

  1. 1. Slöjd från år 1 : önskedröm eller möjlighet?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

    Författare :Maria Forsström; Maria Larsson; [2008]
    Nyckelord :estetiska ämnen; skapande verksamhet; undervisning; timplan;

    Sammanfattning : Slöjd från år 1 i grundskolan, är det en möjlighet eller en önskedröm? Denna fråga har legat som grund för vår studie som utförts vid två skolor i Västerbotten. Syftet med studien var att genom intervjuer och enkäter försöka ta reda på lärarnas inställning till en tidigare start av slöjd. LÄS MER