Sökning: "motorisk träning inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden motorisk träning inlärning.

 1. 1. Skadeförebyggande träning inom barn- och ungdomsinnebandy - en intervjustudie om föräldratränares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Sara Berglind; [2017]
  Nyckelord :Idrottsskador; Barn- och ungdomsidrott; Föräldrar; Skadeförebyggande träning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Innebandy är den största inomhusidrotten i Sverige och har drygt 90 000 aktiva barn och ungdomar upp till och med 15 års ålder. För dessa ungdomar är det vanligt att föräldrar är tränare, framförallt pappor. LÄS MER

 2. 2. "Min hjärna säger att jag inte ska men min kropp gör inte som min hjärna vill" : En intervjustudie med åtta pedagogers uppfattningar och upplevelser av elevers motorik, fysisk aktivitet och koncentration.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Allerhed; Marie-Louise Johansson; [2017]
  Nyckelord :elever; fysisk aktivitet; inlärning; koncentration; motorik; pedagoger; rörelse;

  Sammanfattning : I den svenska skolan är elevernas kunskapsinhämtning ofta knutna till klassrumssituationer som kräver elevernas fulla koncentration. Vilka faktorer kan det finnas som påverkar koncentrationen. Vi valde att fokusera på om motorik och fysisk aktivitet kan påverka koncentrationen. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarnas arbete och medvetenhet kring barns motoriska utveckling : En studie om hur förskollärare arbetar för att främja barns motoriska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Elm; [2014]
  Nyckelord :Preschool; preschoolteacher; motor; motor skills; motor developement; motor training; Förskollärare; förskola; motorik; motorisk utveckling; motorisk träning;

  Sammanfattning : Goda möjligheter till rörelse och medveten motorisk träning skapar goda möjligheter för barn att utveckla motoriska färdigheter, vilket kan leda till bättre skolprestationer. Forskning visar att dagens stillasittande aktiviteter så som tv, surfplattor och datorer m.m. LÄS MER

 4. 4. Motorisk träning : Grundrörelseträning främjar barns koncentrationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Katarina Torsson; Annika Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Miljö; rörelse; koncentrationsförmåga; barn; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger på förskolan hjälper barn med koncentrationssvårigheter och vilken kunskap som finns hos pedagogerna. Vi undersöker även miljöns inverkan på barn med koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Perception of human acoustic communication in the domestic dog (Canis familiaris)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Alexander Hannfors; [2013]
  Nyckelord :dog; canis familiaris; acoustic communication; acoustic signals; perception; cognition; learing; interspecies communication; ethology;

  Sammanfattning : For most dog owners today it is natural to use acoustic stimuli such as talking to communicate with their pets. Words are used both to ask the dogs to perform tricks, as well as to hold “conversations” with the dog. LÄS MER