Sökning: "motorisk träning inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden motorisk träning inlärning.

 1. 1. Pilkastning mot kunskapsmålen : En kvasiexperiementell studie om SmartDart kan vara ett stöd vid inlärning av multiplikation?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna-Karin Nylander; Hanna Österman; [2018]
  Nyckelord :Multiplikation; multiplikationsinlärning; motorisk träning; inkludering; lustfyllt lärande; tabellträning; SmartDart; rörelse i undervisning;

  Sammanfattning : Många elever saknar goda kunskaper och strategier för att lösa multiplikationer och en större pedagogisk variation i matematisk undervisning behövs för att stödja matematisk inlärning. Ett sätt att stimulera inlärning kan vara att använda lek för att göra arbetet mer lustfyllt och motiverande. LÄS MER

 2. 2. Skadeförebyggande träning inom barn- och ungdomsinnebandy - en intervjustudie om föräldratränares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Sara Berglind; [2017]
  Nyckelord :Idrottsskador; Barn- och ungdomsidrott; Föräldrar; Skadeförebyggande träning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Innebandy är den största inomhusidrotten i Sverige och har drygt 90 000 aktiva barn och ungdomar upp till och med 15 års ålder. För dessa ungdomar är det vanligt att föräldrar är tränare, framförallt pappor. LÄS MER

 3. 3. "Min hjärna säger att jag inte ska men min kropp gör inte som min hjärna vill" : En intervjustudie med åtta pedagogers uppfattningar och upplevelser av elevers motorik, fysisk aktivitet och koncentration.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Allerhed; Marie-Louise Johansson; [2017]
  Nyckelord :elever; fysisk aktivitet; inlärning; koncentration; motorik; pedagoger; rörelse;

  Sammanfattning : I den svenska skolan är elevernas kunskapsinhämtning ofta knutna till klassrumssituationer som kräver elevernas fulla koncentration. Vilka faktorer kan det finnas som påverkar koncentrationen. Vi valde att fokusera på om motorik och fysisk aktivitet kan påverka koncentrationen. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarnas arbete och medvetenhet kring barns motoriska utveckling : En studie om hur förskollärare arbetar för att främja barns motoriska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Elm; [2014]
  Nyckelord :Preschool; preschoolteacher; motor; motor skills; motor developement; motor training; Förskollärare; förskola; motorik; motorisk utveckling; motorisk träning;

  Sammanfattning : Goda möjligheter till rörelse och medveten motorisk träning skapar goda möjligheter för barn att utveckla motoriska färdigheter, vilket kan leda till bättre skolprestationer. Forskning visar att dagens stillasittande aktiviteter så som tv, surfplattor och datorer m.m. LÄS MER

 5. 5. Motorisk träning : Grundrörelseträning främjar barns koncentrationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Katarina Torsson; Annika Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Miljö; rörelse; koncentrationsförmåga; barn; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger på förskolan hjälper barn med koncentrationssvårigheter och vilken kunskap som finns hos pedagogerna. Vi undersöker även miljöns inverkan på barn med koncentrationssvårigheter. LÄS MER