Sökning: "motorisk utveckling barn"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden motorisk utveckling barn.

 1. 1. Hur en digital verksamhet blir verklighet En systematisk litteraturstudie om digitala verktyg som stöd för lärande, utveckling och inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Beatrice Andersson; Magnus Thyselius; NIqie Johansson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitalisering; IKT; inkludering; lärande; utveckling; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att kartlägga vad forskning säger om hur de digitala verktygen kan användas som ett stöd för barnens utveckling, lärande och inkludering i förskolan. Mer specifikt ville vi undersöka om det fanns några möjligheter och hinder kring arbetet med de digitala verktygen som stöd i förskolan och därmed hur implementeringen kan ske. LÄS MER

 2. 2. Motorisk utveckling i förskolans utomhusmiljö : En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt med de yngsta barnensmotorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Simon Rosengren; Denise Rosengren; [2023]
  Nyckelord :motor skill development; outdoor environment; preschool teachers working methods; youngest children; förskollärares arbetssätt; motorisk utveckling; utomhusmiljö; yngsta barnen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare främjar deyngsta barnens motoriska utveckling i förskolans utomhusmiljö. Studienämnade också belysa den variation som kan finnas i utformningen avutomhusmiljön på olika förskolor. Åtta förskollärare på olika förskolor intervjuades i semistruktureradeintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Viktigt och borde prioriteras mer! : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver rörelseglädje i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Andersson; [2023]
  Nyckelord :Rörelseglädje; Rörelse; förskollärarens roll; motorisk utveckling; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Inledning I dagens samhälle rör barn på sig för lite av vad som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (2023). Folkhälsomyndigheten (2023) redogör att förskolan är en av de aktörer som kan vara en del av att vända denna negativa utveckling med bland annat fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Barns motoriska utveckling i förskolan : En studie om förskollärares arbete i utomhusmiljöer och vid riskfylld lek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Karlsson; Johanna Marie Wade; [2023]
  Nyckelord :Preschool; motor development; outdoor environments; risky play; preschool teachers; Förskola; motorisk utveckling; utomhusmiljö; riskfylld lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Barns motoriska utveckling är en viktig del av arbetet i förskolan. I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket 2018, s. 9) står det att förskolans uppdrag är att utmana och främja barns motoriska utveckling och lärande i varierande miljöer. LÄS MER

 5. 5. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER