Sökning: "motorisk utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden motorisk utveckling.

 1. 1. Att bryta sig in på en ny arena : En kvalitativ intervjustudie med fysioterapeuter i elevhälsan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Alva Granqvist; Carolina Sörlin; [2024]
  Nyckelord :Schoolphysiotherapist; school; children; adolescence; physical activity; motor development; qualitative content analysis; Skolfysioterapeut; skola; barn; ungdom; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion: Få barn i dag når rekommendationerna för fysisk aktivitet och ges inte möjligheten att ta del av de positiva effekter som kan erhållas av daglig fysisk aktivitet. Organisationer på global och nationell nivå har satt upp mål för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitetsnivå. LÄS MER

 2. 2. Hur en digital verksamhet blir verklighet En systematisk litteraturstudie om digitala verktyg som stöd för lärande, utveckling och inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Beatrice Andersson; Magnus Thyselius; NIqie Johansson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitalisering; IKT; inkludering; lärande; utveckling; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att kartlägga vad forskning säger om hur de digitala verktygen kan användas som ett stöd för barnens utveckling, lärande och inkludering i förskolan. Mer specifikt ville vi undersöka om det fanns några möjligheter och hinder kring arbetet med de digitala verktygen som stöd i förskolan och därmed hur implementeringen kan ske. LÄS MER

 3. 3. Pianoundervisning med förskolebarn : Dalcroze, Orff, Kodály & SuzukiDe fyra pedagogernas metoder med barnets utveckling i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jane Levkovskaya; [2023]
  Nyckelord :musikpedagogik; pianoundervisning förskolebarn; språkutveckling; motorisk utveckling; socioemotionell utveckling; Dalcroze; Kodály; Orff; Suzuki;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka de musikpedagogiska idéer som utvecklades av Jaques-Dalcroze, Kodály, Orff och Suzuki för att se hur de väletablerade metoderna kan användas i pianoundervisning med förskolebarn i syfte att främja deras motoriska, språkliga och socioemotionella utveckling. Som metod i min studie har jag valt att analysera de fyra musikpedagogernas idéer och principer kartlagda i deras ursprungliga texter och övningsböcker. LÄS MER

 4. 4. Motorisk utveckling i förskolans utomhusmiljö : En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt med de yngsta barnensmotorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Simon Rosengren; Denise Rosengren; [2023]
  Nyckelord :motor skill development; outdoor environment; preschool teachers working methods; youngest children; förskollärares arbetssätt; motorisk utveckling; utomhusmiljö; yngsta barnen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare främjar deyngsta barnens motoriska utveckling i förskolans utomhusmiljö. Studienämnade också belysa den variation som kan finnas i utformningen avutomhusmiljön på olika förskolor. Åtta förskollärare på olika förskolor intervjuades i semistruktureradeintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan postpartumdepression hos mödrar och barnens utveckling

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Andersson Camilla; [2023]
  Nyckelord :Attachment; Cognitive- Emotional- Language- development; Postpartum depression; Anknytning; Emotionell- Kognitiv- Motorisk - Språklig utveckling; Postpartum depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många nyblivna mödrar drabbas av olika former av depressioner direkt efter förlossningen. I de flesta fall är detta en kort övergående period av depression kopplad till förväntningar med den nya mödrarollen. LÄS MER