Sökning: "motorns funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden motorns funktion.

 1. 1. Termisk modellering växellåda G33CMR & G25CM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :David Östlund Svensson; [2021]
  Nyckelord :Termisk modellering;

  Sammanfattning :  Det finns inte någon växellåda som är 100% effektiv, därför bildas det alltid en mängd värme under drift. Vid hög belastning ökar värmen och för att växellådan ska få arbeta inom önskat temperaturintervall så kyls en del av den värmen bort. Scania tillhandhåller tre typer av prestandasteg för kylning. 1. LÄS MER

 2. 2. A GENeric Internal Combustion Engine model : LiU-Genie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Oskar Lind Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the demand for control in modern vehicles grows, models are needed to develop a better understanding of processes and engine behavior. The thesis contributes with a generic extended MVEM with SI and CI as well as VVA compatibility and modeling structure using MATLAB/Simulink environment. LÄS MER

 3. 3. Konceptutveckling av cylinder till en tvåtaktsmotor : För en ökad kontroll av värmeutvecklingen

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Filip Hessel; Gustavsson Jonathan; [2019]
  Nyckelord :delad cylinder; cylindertopp; värmeutveckling; kylning; motor;

  Sammanfattning : This study was composed on behalf of Husqvarna Group AB and is the thesis for the writers’ bachelor's degree, majoring in Mechanical Engineering Product Development and Design. Husqvarna Group is one of the leading manufacturers in the world within forest, park and garden care products, such as chainsaws, lawn movers and trimmers. LÄS MER

 4. 4. Energy flow model for a scrapper conveyor unit

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Meza Kahn André; [2019]
  Nyckelord :Scrapper conveyor unit; behavior model; simulations; energy flow; empty load; full load; Skraptransportör; beteendemodell; simulering; energiflöde; tomgång; full last;

  Sammanfattning : Värmevärden AB is an energy company that distributes district heating. One of their challenges today is to reduce the energy losses and wear that occur in the plant's scrapper conveyor unit. The conveyor belt is in constant motion whether it is transporting fuel or going unloaded at idle. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of MEMS accelerometer and gyroscope for orientation tracking nutrunner functionality

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Erik Grahn; [2017]
  Nyckelord :MEMS; IMU; accelerometer; gyroscope; nutrunner; orientation tracking; MEMS; IMU; accelerometer; gyroskop; skruvdragare; rörelseavläsning;

  Sammanfattning : In the production industry, quality control is of importance. Even though today's tools provide a lot of functionality and safety to help the operators in their job, the operators still is responsible for the final quality of the parts. Today the nutrunners manufactured by Atlas Copco use their driver to detect the tightening angle. LÄS MER