Sökning: "motorstyrsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet motorstyrsystem.

 1. 1. Single cylinder research engine multi-spark ignition system

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Andreas Lius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt presenteras ett arbete där en serieproducerad 5 cylindrig motor med gasdrift modifieras till drift på enbart en cylinder. En konceptstudie genomförs där för och nackdelar vägs mot varandra där sedan ett koncept implementeras. LÄS MER

 2. 2. Cableharness selection for gearboxes using mathematical optimization

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Mikael Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Scania modular product system enables the production of thousands of different versions of gearboxes. If each version use a unique cable harness, this leads to large costs for storage and production. It is desired to find a smaller set of cable harnesses to fit the needs of all gearboxes. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ingångsinterface till tändstyrenheter för naturgas- och biogasmotorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Alexander Gramner; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SEM AB utvecklar och tillverkar tändstyrenheter för förbränningsmotorer, bland annat naturgas- och biogasmotorer. Tändstyrenheterna styr själva tändförloppet när de får en triggsignal från motorstyrsystemet (ECU). LÄS MER

 4. 4. Model Based Control Algorithm for a Bi-Fuel Engine with fuel adjustment

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :John Eriksson; Mårten Wallengren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For lite mer an 100 ar sedan rullade den forsta serietillverkade bilen, i den helt valbara fargen svart, av monteringslinan. Sedan dess har ett febrilt utveckingsarbete gjorts for att forbattra alla delar av bilen. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad granskningsprocess vid utveckling av motorstyrsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Mikael Yabandeh; [2013]
  Nyckelord :process; granskning; motorstyrsystem; kalibrering; Scania; informationsflöden; kommunikation;

  Sammanfattning : I takt med att fler motortyper skapas och att kraven på dessa motorer ökar i och med hårdare lagkrav på emissioner så ökar också gruppernas arbetsbelastning. Mycket av arbetet hamnar på grupperna med kalibreringsansvar då det är parametrarna som dessa grupper kalibrerar som delvis styr hur mycket emissioner som släpps ut. LÄS MER