Sökning: "motpartsrisk"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet motpartsrisk.

 1. 1. Leasing Risks and Commercial Real Estate : A Study on the Relationship Between Risk Premium and Leasing Risks

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Peter Bohman; Erik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Credit rating; Information transparency; asymmetric information; Moral hazard; Altman z-score; Risk premium; yields; Leasing risks; occupier; tenant risks; Kreditvärdighet; Informations transparens; asymmetrisk information; Moral hazard; Altman z-score; Risk premium; avkastningskrav; hyresgästrisk; hyresgäst; motpartsrisk;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis paper is to evaluate what the current market practice of real estatevaluation and investment decisions is when it comes to different leasing risks and the risk premium.With regard to some of the ongoing trends within real estate, it is believed that investor preferencesaffect the market practice and the underlying theories of valuation does not fully comply to the currentmarket practice. LÄS MER

 2. 2. Counterparty Credit Risk on the Blockchain

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Isak Starlander; [2017]
  Nyckelord :Counterparty Credit Risk; Expected Loss; Blockchain; Smart Contracts; Motpartsrisk; Förväntad Förlust; Blockkedjan; Smarta Kontrakt;

  Sammanfattning : Counterparty credit risk is present in trades offinancial obligations. This master thesis investigates the up and comingtechnology blockchain and how it could be used to mitigate counterparty creditrisk. The study intends to cover essentials of the mathematical model expectedloss, along with an introduction to the blockchain technology. LÄS MER

 3. 3. Credit Value Adjustment: The Aspects of Pricing Counterparty Credit Risk on Interest Rate Swaps

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Martin Hellander; [2015]
  Nyckelord :OTC derivatives; Credit Value Adjustment; Debit Value Adjustment; wrongway risk; interest rate swaps; LIBOR Market Model; Cox-Ingersoll-Ross process.;

  Sammanfattning : In this thesis, the pricing of counterparty credit risk on an OTC plain vanilla interest rate swap is investigated. Counterparty credit risk can be defined as the risk that a counterparty in a financial contract might not be able or willing to fulfil their obligations. This risk has to be taken into account in the valuation of an OTC derivative. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av den svenska gasmarknadsmodellen

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Max Cederborg; Martin Heumann Bauer; [2013]
  Nyckelord :Gas market model; entry exit; postage-stamp; network codes; EU-harmonization; Gasmarknadsmodell; entry exit; frimärkestariff; nätverkskoder; EU-harmonisering;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att utvärdera de för- och nackdelar den svenska gasmarknadsmodellen har relativt de shippermodeller som finns i Europa, där modellernas lämplighet att stimulera ökad konkurrens i synnerhet beaktas. Därtill behandlas de krav som nuvarande och kommande EU-lagstiftning ställer och vilka konsekvenser detta får för Sveriges del. LÄS MER