Sökning: "motstånd till förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden motstånd till förändring.

 1. 1. Den medicinska fosterfördrivningen: En diskursanalys av läkarvetenskapens medikaliserande av fosterfördrivning 1870-1900

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petronella Rosenquist; [2020]
  Nyckelord :Sweden; 19th Century; Medical Science; Abortion; Medical Abortion;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur läkarvetenskapen uttrycker sig om medicinska fosterfördrivningar under tidsperioden 1870–1900 samt studera om det har skett ett medikaliserande av fosterfördrivning. Till uppsatsens syfte hör även att studera hur förhållningssättet till de medicinska fosterfördrivningarna förändrades under den aktuella tidsperioden samt undersöka om det förekom ett motstånd mot utförandet av medicinska fosterfördrivningar inom den medicinska diskursen. LÄS MER

 2. 2. Räkna rättvist? En litteraturstudie om konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar i svensk och internationell klimatpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ida Alterå; [2020]
  Nyckelord :Konsumtionsbaserade utsläpp; klimatpolitik; rättvisa; Sverige; UNFCCC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöks förutsättningarna för och effekterna av en övergång från produktionsbaserade utsläppsberäkningar till konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar inom internationell respektive svensk klimatpolitik. Studien utförs i form av en litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Self-efficacy-stärkande förändringsledning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nicklas Eriksson; Sofia Fors; [2020]
  Nyckelord :occupational self-efficacy; resistance to change; leadership; reorganization; organization development;

  Sammanfattning : Hög arbetsrelaterad self-efficacy har visat sig fördelaktigt inom organisationer, exempelvis bidrar det till mindre motstånd till förändring. Syftet med denna studie var att finna ledarskapsageranden vilka är av betydelse för arbetsrelaterad self-efficacy samt se ifall arbetsrelaterad self-efficacy i sin tur kan förklara variansen för motstånd till förändring. LÄS MER

 4. 4. Motståndets ansikte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Laier; Sofie Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Förändringsarbete; motstånd; organisationsförändring; organisationsbeteende; resistance to change;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar är vanliga fenomen inom dagens organisationer och förändringarna skapar ofta stort engagemang hos medarbetare, inte sällan leder organisationsförändringar till motstånd. Forskningen som finns idag domineras av synen på individen samt chefernas roll och möjlighet till att påverka motståndet och behandlar således inte de anställdas motstånd som ett relationellt fenomen. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens förändringsprocess : en fallstudie inom redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ebba Simonsson; Elin Stenman; [2020]
  Nyckelord :organisationsteori; organisationsförändring; redovisning; digitalisering; tröghet; automatisering;

  Sammanfattning : Digitalization helps organizations to create new business opportunities despite this, it is not used to its full potential within the accounting industry. The purpose of this study has therefore been to understand the change process within the accounting industry when the industry is changed by digitalization. LÄS MER