Sökning: "motstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 1582 uppsatser innehållade ordet motstånd.

 1. 1. Vägen till värdeskapande. En kvalitativ undersökning av de bakomliggande drivande faktorerna till förändring inom vården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hillevi Glantz; Parya Forghani-Asl; [2022-02-16]
  Nyckelord :Drivkrafter; Innovation; change management; processer; formella informella strukturer; involvering;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa undersökning är följande frågeställningar syntetiserade; Vilka är de bakomliggande faktorerna för förändring på ett sjukhus?, Hur upplevs förändringar av olika yrkesgrupper och på vilket sätt kan de potentiellt påverka förändringsprocessen? Genom en induktiv metodansats har en empirisk datainsamling, i form av flertal intervjuer med medarbetare på ett sjukhus i Skaraborg, använts. Därefter samlades sekundärkällor inom change management för att belysa olika perspektiv på förändringsprocesser och drivkraft för att förklara den insamlade datan. LÄS MER

 2. 2. Lärdomar från en digital transformation. En fallstudie av en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wahrén; Martin Wahrén; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; omorganisering; organisatorisk förändring; förändringsmotstånd; motstånd;

  Sammanfattning : För att utvecklas som organisation krävs ofta förändring, speciellt i dagens samhälle där tekniken utvecklas i en allt snabbare takt. Många företag initierar förändringar för att bli mer digitaliserade, men en stor mängd av dessa förändringar misslyckas dock i många avseenden. LÄS MER

 3. 3. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 4. 4. Hur medarbetares motivation påverkas av omorganisationer i en komplex och föränderlig värld : En fallstudie av en stabsenhet på ett tjänstemannakontor i en svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonas Rohdin; Linnéa Grann; [2022]
  Nyckelord :Omorganisation; Förändring; Motivation;

  Sammanfattning : I takt med att världen blir mer globaliserad ökar kraven på förändring vilket innebär fler omorganisationer (Braun et al. 2017). LÄS MER

 5. 5. A deep learning based side-channel analysis of an FPGA implementation of Saber

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yanning Ji; [2022]
  Nyckelord :Side-Channel Attack; Deep Learning; Post-quantum Cryptography; Sidokanalsattack; djupinlärning; postkvantkryptering;

  Sammanfattning : In 2016, NIST started a post quantum cryptography (PQC) standardization project in response to the rapid development of quantum algorithms which break many public-key cryptographic schemes. As the project nears its end, it is necessary to assess the resistance of its finalists to side-channel attacks. LÄS MER