Sökning: "motståndskraft"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet motståndskraft.

 1. 1. ”FRÅN NOLL TILL HUNDRA” Transformativt lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linda Leonhardt; [2023-02-01]
  Nyckelord :Mezirow; distansarbete; hemarbete; arbete hemifrån; digitalisering; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Komplexa samhällsutmaningar såsom digitalisering och teknisk utveckling påverkar behovet av att finna nya snabbare lösningar. Covid-19-pandemin som har framkallat en hastig omställning från kontors- till distansarbete har förändrat vår roll till mer flexibla arbetstagare. LÄS MER

 2. 2. Kaolin-based coating colors with different rheological and water retention properties : Runnability on a lab-and pilot scale

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Josefine Augustsson; [2023]
  Nyckelord :rheology; runnability; barrierperformance; multibarrier; nanoclay; Speswhite; Capim NP; viscosity; shear thinning; coating performance; reologi; körbarhet; barriärprestanda; multibarriär; nanolera; Speswhite; Capim NP; viskositet; skjuvförtunning; beläggningsprestanda;

  Sammanfattning : Food packaging plays a crucial role in protecting and storing food to keep the products fresh and reduce waste. There is a need to increase the number of paper packages in the food industry to meet the growing demand. LÄS MER

 3. 3. Företags materialval ur miljö- och hållbarhetsperspektiv : En jämförelse mellan primära och sekundära material i samverkan med HMS Industrial Networks AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Amanda Holmqvist; Agnes Rottbers; [2023]
  Nyckelord :Aluminium; plastic; material; circular economy; energy; greenhouse gas emissions; recycling; quality; sustainable development; Aluminium; plast; material; cirkulär ekonomi; energi; växthusgasutsläpp; återvinning; kvalitet; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : För att säkerställa tillgången på resurser för framtida generationer måste vi införa ett cirkulärt förhållningssätt. Därav måste vi se till att använda rätt material som kan utvinnas och återvinnas med minsta möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av testrigg för att testa regnerosion på vindturbinblad

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nils Arvidsson Lindbäck; David Johansson; [2023]
  Nyckelord :leading edge erosion; test rig; wind turbine blades; wind power; kanterosion; testrigg; turbinblad; vindkraftverk;

  Sammanfattning : Bakgrunden till projektet är problem med kanterosion av turbinblad inom vindkraftverks- industrin. Det är ett fenomen som uppstår när turbinblad roterar i höga hastigheter och träffar partiklar, främst vattendroppar i regn. LÄS MER

 5. 5. Odlad motståndskraft - Urban odling som ett verktyg för resiliens?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Maja Levin; [2023]
  Nyckelord :urban agriculture; communicative planning; resilience; Malmö stad; urban planning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The highly increased food prices in 2022–2023 are one of many crises that have and will affect different parts of the world on local bases. This prompts the need to strengthen resilience for humans to ease the negative effects and be able to bounce back from these critical events. Urban agriculture could be a way. LÄS MER