Sökning: "motståndsrörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet motståndsrörelse.

 1. 1. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
  Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

  Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER

 2. 2. MOTSTÅND PÅ SOCIALA MEDIER: YOUTUBE : En kvalitativ innehållsanalys av motståndsrörelsen i Hongkong 2019

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Khaliun Sukhbaatar; [2020]
  Nyckelord :Hong Kong; YouTube; social media; democracy; extradition bill; resistance movement.; Hong Kong; Youtube; sociala medier; demokrati; utlämningsförslag; motståndsrörelse.;

  Sammanfattning : Social media is increasingly being used as a forum to engage in political events and using different kinds of social platforms has become an easier and faster way to conveying political messages to the outside world. The purpose of this study is to investigate how the social media platform YouTube is used as an instrument for a resistance movement and how the content in these videos are continuously changing by studying a specific case that takes place over a long period of time. LÄS MER

 3. 3. På den anklagades bänk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Qvil; [2019-02-07]
  Nyckelord :Metoo; Feminist Critical Discourse Analysis; våldtäktsmyter; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att utifrån ett feministiskt perspektiv undersöka Uppdrags gransknings reportage om Metoo och Fredrik Virtanen, och genom det diskutera ett fall av medierapportering i samband med Metoo som kallats för en ”backlash”. Studien fokuserar särskilt på hur Fredrik Virtanen framställs. LÄS MER

 4. 4. I en värld där smala väger tyngst : övervikt som en medial konstruktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jeanette Berga; Mikaela Möllerstedt; [2017]
  Nyckelord :Övervikt; barn; socialkonstruktivism; kategorisering; stigmatisering; normalitet; avvikelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : “I en värld, där smala väger tyngst - Övervikt som medial konstruktion” är författad av Jeanette Berga och Mikaela Möllerstedt vid institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. I studien undersöks Svenska Dagbladets representation av överviktiga barn och övervikt under år 2015. LÄS MER

 5. 5. The Importance of Resistance - A Study of the Saami Resistance Movement Against the Swedish Mining Industry

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Hagbom; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the importance of resistance in the context of political change through a presentation and discussion of the Saami resistance movement. The study was conducted by using methods such as literature review, semi-structural interviews and qualitative data analysis. LÄS MER