Sökning: "motstridiga avtal"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden motstridiga avtal.

 1. 1. Entreprenadens omfattning - Studie i fastställandet av utförandeentreprenaders omfattning med grund i MER och AMA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Flodström Nordell; [2019]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis involves an attempt to investigate MER and AMAS’s relationship with AB 04 and which role they play in determining the scope of the contract. The thesis determines the applicable law by using the legal dogmatic method. LÄS MER

 2. 2. Avtalad oenighet : Att komma tillrätta med kolliderande standardavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Molinder; [2018]
  Nyckelord :Kolliderande standardavtal; motstridiga villkor; tolkning; avtalstolkning; avtalsslut; ingående av avtal; anbud; accept; inkorporering av standardvillkor; partsavsikt; standardavtal; standardvillkor; generalklausulen; first shot; last shot; performance-regeln; knock out-regeln;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Företagsbesiktning – En analys av företagsbesiktningens rättsverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Sporrstedt Lätt; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; företagsbesiktning; riskfördelning; köplagen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet due diligence är i svenskt näringsliv synonymt med företagsbesiktning. Som företeelse är det en procedur för att genomlysa ett målbolags ekonomiska ställning och andra förhållanden. LÄS MER

 4. 4. Projektledning i offentlig sektor : En studie av strategi i ESF-finansierade projekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lina Svanström; Oskar Frank; [2010]
  Nyckelord :Project managing; steering group; stakeholders; public sector; uncertainty; Projektledning; styrgrupp; intressenter; offentlig sektor; osäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hela 40 procent av EU:s totala budget går till ett område kallat ”Hållbar tillväxt”, vilket främst utgörs av EU:s regionalpolitik. Regionalpolitiken är till för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i EU och därmed bidra till en mer harmonisk utveckling inom hela EU. LÄS MER

 5. 5. Kolliderande standardavtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Rätt och rättsfilosofi; Linköpings universitet/Rätt och rättsfilosofi; Linköpings universitet/Rätt och rättsfilosofi

  Författare :Olof Bergström; Marcus Hansson; Jonas Hultberg; [2009]
  Nyckelord :Kolliderande standardavtal; standardavtalsrätt; avtalsrätt; battle of the forms;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om kolliderande standardavtal, internationellt benämnt battle of the forms. Problematiken grundas i att två parter i en avtalsförhandling har tillsänt varandra olika standardavtal med motstridiga villkor. Tvist uppkommer sedan oftast när parterna börjat prestera eller till och med fullbordat avtalet. LÄS MER