Sökning: "mottagande"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade ordet mottagande.

 1. 1. Perspektiv på överlämningar från grundskola till gymnasieskola En intervjustudie med åtta specialpedagoger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillemor Praetorius; Ingela Wirdenäs; [2021-01-28]
  Nyckelord :övergångar; överlämningar; elevhälsa; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka specialpedagogers perspektiv på överlämningar mellan grundskola och gymnasium för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Övergångar mellan olika skolformer påverkar elever på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter, utmaningar och hinder vid starten på gymnasiet för elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Magnusson; Karolina Jaros; [2021]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Extra anpassningar; Gymnasieskola; Mottagande; Övergång;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jaros, Karolina & Magnusson, Josefin (2021). Möjligheter, utmaningar och hinder vid starten på gymnasiet för elever i behov av stöd. Specialpedagogprogrammet, Institution för skol­utveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elever i skolan: Mottagande och inkludering : En studie om hur lärare inkluderar nyanlända elever i samhällskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Rayan Khalil; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare mottar och inkluderar elever i svenska skolor och samhällskunskapsämnen. Vidare kommer vi titta på hur lärarna förbereder, tar emot och utformar undervisningen utifrån nyanlända elevers behov. LÄS MER

 4. 4. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this interview study is to investigate how deaf migrant children/ adolescents and their families are received by hearing teams for children and youth within the hearing services in a Swedish region called Västra Götaland. The aim is also to get a clearer picture of what their need for support looks like. LÄS MER

 5. 5. ÖVERGÅNGEN TILL FÖRSKOLEKLASS FÖR BARN SOM UPPVISAR SÅRBARHET

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Tenblad; [2020-04-16]
  Nyckelord :övergång; sårbarhet; förskoleklass; förskollärare; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare i förskolan och i förskoleklass ser på övergången till förskoleklass för barn som uppvisar sårbarhet utifrån möjligheter, hinder, samarbetsformer och den egna yrkesrollen. Denna kvalitativa studie är inspirerad av en utvecklingsekologisk teori som utgår från samspelet mellan individen och den omgivande miljön. LÄS MER