Sökning: "mottagaranpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet mottagaranpassning.

 1. 1. ”Varför behöver andraspråkstalare speciella texter?” En studie om andraspråkstalares läsning av informerande texter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Tineska Carlesson Magalhães; [2021-08-16]
  Nyckelord :andraspråkstalare; mottagaranpassning; förenkling; läsförståelse; sammanfattning; ordlista;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mötet mellan andraspråkstalare och två informerande texter. Studiens syfte är att, genom en enkätstudie av andraspråkstalares läsförståelse, ta reda på om olika tillägg till texterna påverkar hur begripliga texterna är för målgruppen. LÄS MER

 2. 2. Den komplexa domen. En genreanalys av brottmålsdomar från en hovrätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elin Söndergaard; [2021-06-24]
  Nyckelord :domar; professionell diskurs; genre; drag; röster;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en analys av genren brottmålsdomar från en hovrätt. Syftet med en dom är att den dels ska presentera hur domstolen dömt, dels motivera varför domstolen dömt just så. Domen ska kunna förstås av de som berörs av målet och samtidigt vara juridiskt korrekt, vilket skapar en komplex skrivsituation. LÄS MER

 3. 3. Development of audience design in adolescents' reference production

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Caroline Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Audience design; pragmatic development; referential communication; adolescence.; Mottagaranpassning; pragmatisk utveckling; referentiell kommunikation; ungdomar.;

  Sammanfattning : Compared to adults, children are less effective at designing their utterances to suit the informational needs of their audience. This listener-catering behaviour, known as audience design, has been hypothesized to rely on domain general cognitive mechanisms, such as working memory and cognitive flexibility. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av texter. En receptionsstudie av fem texter om mensvärk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Felicia Lallo; [2020-05-06]
  Nyckelord :mottagaranpassning; receptionsstudie; röst; målgrupp; modelläsare; LIX;

  Sammanfattning : I ett samhälle där skrivande får mer och mer utrymme är det viktigt att undersöka hurmottagaren uppfattar och tolkar texter. I den här undersökningen studeras upplevelserav texter. Materialet består av fem texter om mensvärk från olika avsändare somanalyseras utifrån röst, läsbarhet och modelläsare. LÄS MER

 5. 5. Klart klarare med klarspråk? : En textanalytisk jämförelse av Om kriget kommer och Om krisen eller kriget kommer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Tobias Lindkvist; [2019]
  Nyckelord :Klarspråk; mottagaranpassning; systemisk funktionell grammatik; ideationell analys; interpersonell analys;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur broschyrerna Om kriget kommer (1961) och Om krisen eller kriget kommer (2018) skiljer sig åt språkligt och vad som tyder på att Om krisen eller kriget kommer (2018) är skriven med klarspråk. Ambitionen är att se vilka språkliga förändringar som skett i broschyren, om det finns det skillnader i hur avsändaren och mottagaren framställs och hur texterna anpassas till den breda mottagargruppen. LÄS MER