Sökning: "mottagningsstation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet mottagningsstation.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Haji   Abdulkareem; Mustafa Javidan; [2019]
  Nyckelord :Elnät; utveckling; Trollhättan;

  Sammanfattning : Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. LÄS MER

 3. 3. Utredning av Uddevalla Energis elnätskapacitet med avseende på Uddevalla kommuns framtida utbyggnadsplaner i centrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Natalie Bräck Nordman; [2019]
  Nyckelord :Elnät; kapacitet; Uddevalla kommun;

  Sammanfattning : Denna förstudie har utförts på avdelningen för drift och underhåll på Uddevalla Energi Elnät AB. Syftet har varit att utreda kapaciteten i elnätet med avseende på Uddevalla kommuns framtida utbyggnadsplaner i hamnen samt att identifiera starka och svaga punkter. LÄS MER

 4. 4. Optimering av selektivplaner och dessbetydelse för samhället

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fredrik Gannholm; [2018]
  Nyckelord :Selective; protective relay; current transformer; substation; switchgear; Selektivplan; selektivitet; reläskydd; strömtransformator; transformatorstation; elkraft; ställverk; kortslutningsberäkningar; nätstation;

  Sammanfattning : Vid ombyggnationer och utbyggnationer av elnät förändras dess karakteristik.Detta leder till att skyddsfunktioner kan behöva justeras för att passa elnätets nyakarakteristik. Justeringar kan medföra att selektiviteten mellan skydden försvinner. LÄS MER

 5. 5. Effektprediktering mellan region- och distributionsnät : I Herrljungas mottagningsstation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Sjövall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av begärd sekretess innehåller följande rapport enbart projektets bakomliggande problemformulering samt de slutsatser som framtogs. ... LÄS MER