Sökning: "mpu6000"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mpu6000.

  1. 1. Rörelseanalyssystem

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Rami Al Khodor; [2014]
    Nyckelord :rörelseanalys; mpu6000; DMP; kroppsegmentrörelse; gyroskop; accelerometer; magnetometer;

    Sammanfattning : Idag ses ett ökat intresse för användandet av rörelseanalys inom olika sammanhang t.ex. övervakning, dataspel och diagnostisk undersökning av personers rörelsemönster med mera. Optisk rörelseanalys är den teknik som finns mest idag, men de systemen är dyra och saknar lämplig mjukvara för klinisk användning. LÄS MER