Sökning: "mq kläder"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden mq kläder.

 1. 1. Galgar – något att hänga upp sig på. En studie av galgens roll i ett klädföretags värdekedja

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Finsbäck; Karina Teder; [2012-10-04]
  Nyckelord :Supply Chain Management SCM ; pre-retail -aktiviteter; returhantering; galgar; klädföretag; hållbarhet;

  Sammanfattning : Klädbranschen har fått stor uppmärksamhet gällande hållbarhet och miljökostnader. Tidigare forskning har främst täckt frågor kring hållbara material och transporter samt arbetsförhållanden för dem som producerar kläderna, medan andra aktiviteter som ingår i ett klädföretagets värdekedja inte har fått så stor uppmärksamhet, trots att de också har en stor påverkan på miljö och kostnader. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility : En studie om svenska konsumenters attityder och köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jenny Åberg; Ulrika Hoonk; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle kan en tendens urskiljas att ökade krav ställs på företag gällande miljö, etik och sociala frågor. Därmed har begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) vuxit fram och många branscher arbetar idag aktivt med socialt ansvarstagande. LÄS MER

 3. 3. MQ - Big fan of varumärken : En fallstudie om användandet av celebriteter i MQs marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Hellberg; Josefine Sundberg; [2008]
  Nyckelord :MQ; celebriteter; kändisreklam; marknadsföringsmetod;

  Sammanfattning : Kändisreklam har vuxit och blivit en effektiv marknadsföringsmetod över hela världen. Syftet med denna uppsats är att undersöka varför klädesföretaget MQ väljer att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring och detta undersöker vi genom en fallstudie. LÄS MER