Sökning: "mucositis"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet mucositis.

 1. 1. 3D-modellering och flödessimulering för additiv tillverkning av medicintekniskt munstycke för oral kryoterapi inom onkologisk vård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Martin Book; Petter Elgh; Billy Grundström; Julia Löfstrand; Mubarak Oumar; Björn Stenestam; Clarence Wahman; [2018]
  Nyckelord :medicinteknik; additiv tillverkning; 3D-skrivning; onkologisk vård; flödessimulering; modellering; CAD;

  Sammanfattning : Oral mucositis is an inflammation that affects the mucosa in the mouth. It often affects patients undergoing chemotherapy for cancer. The risk of inflammation can be reduced by cooling the mouth. In this project, ten different mouthpieces for cryotherapy of the oral cavity with air as cooling medium have been modeled in the SolidWorks. LÄS MER

 2. 2. Assessment of students knowledge regarding patients suffering from microbial induced peri-implant diseases. Survey Study at the Faculty of Odontology, Malmö University

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Johanna Johansson; Nicole Stolic; [2017]
  Nyckelord :Survey; Peri-implant disease; peri-implantitis; mucositis; malmö university;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilken kunskap sistaårs tandläkarstudenter och sista-termins tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola har gällande diagnos, behandling och prognos av periimplantära sjukdomar.Material och MetodEn pappersenkät sammanställdes och delades ut till sistaårs tandläkar- och tandhygieniststudenter vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of peri-implantitis treatment. Retrospective case control study

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Korab Perolli; Aos Abdeljabar; [2016]
  Nyckelord :Peri-implantitis; Bone graft; surgical treatment;

  Sammanfattning : Tandimplantat utsätts för både tekniska och biologiska komplikationer; de senare innefattar mukosit och periimplantit. Ett stort antal periimplantitbehandlingar har utvärderats, ofta i samband med bensubstitut. Det finns dock ingen konsensus idag om effektiv periimplantitbehandling. LÄS MER

 4. 4. Den svenska versionen av Children’s International Mucositis Evaluation Scale : - Tonåringar och föräldrars åsikter om instrumentets frågor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johan Holmgren; [2015]
  Nyckelord :Assesment; Cancer; Children; ChIMES och Mucositis;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackground: In all cancer therapies occurs more or less side effects, there one of them are mucositis. Symptoms of mucositis include wound and blister in the oral mucosa and affects 50-80% of children undergoing cancer treatment. Today there is no Swedish tested assessment scale for mucositis. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärders effekter påcytostatikarelaterade biverkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jessica Thor; [2015]
  Nyckelord :Chemotherapy-related side effects; effect; information; patient; nurse s role; symptom management.; Cytostatikarelaterade biverkningar; effekt; information; patient; sjuksköterskans roll; symtomhantering.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att utvärdera effekten av sjuksköterskans föreslagna omvårdnadsåtgärder på cytostatikarelaterade biverkningar hos cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling. Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt. Resultatet grundar sig på 13 stycken kvantitativa artiklar. LÄS MER