Sökning: "mula"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet mula.

 1. 1. Vem tillkommer rätten till sin död och vem tillkommer det att döma?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Berit Davidsson-Mulà; Mari Larsson; [2008]
  Nyckelord :sjuksköterska; eutanasi; Antonovsky; KASAM;

  Sammanfattning : Davidsson-Mulà, B & Larsson, M. Vem tillkommer rätten till sin död och vem tillkommer det att döma? En litteraturstudie om sjuksköterskans roll vid eutanasi. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2008. LÄS MER

 2. 2. Dimensions of Enterprise Hypocrisy with Specifics to Recruitment & Selection

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Amer Bhaur; Jakub Mulač; [2007]
  Nyckelord :Hypocrisy; Honesty; Hiring Process; Recruitment and Selection; Character; Courage; Vision; Emotional Intelligence; Dimensions of Hypocrisy.;

  Sammanfattning : The increase in white-collar crimes has become a common feature around the globe andits impact has left many conglomerates despaired affecting businesses, economies,employees and families that are somehow related to these organizations. The famousmoney laundering and accounting scandals such as; Parmalat, Adelphia, Yukos OilCompany, Qwest Communications International, Tyco, and WorldCom, are true bitterrealities of the corporate world. LÄS MER