Sökning: "multi-level governance"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden multi-level governance.

 1. 1. Overcoming obstacles to Lund University’s sustainability goals: a case study on the use of behavioral insights in canteen settings

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Mathieu Mal; [2019]
  Nyckelord :Organizational change; sustainable university; meat consumption; nudging; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Universities are in a unique position to lead society through a sustainability transition. Still, there is an unexploited potential, even of low-effort, low-investment measures, for improving environmental sustainability at Lund University. This raises the question of what obstacles lead to suboptimal environmental management in universities. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen inom frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering : Insikt från svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Albin Cronhag; Felix Persson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; SDG; voluntary reporting; mandatory reporting.; Hållbarhetsredovisning; SDG; frivillig rapportering; lagstadgad rapportering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera och förklara utvecklingen av den frivilliga och lagstadgade hållbarhetsredovisningen mellan år 2015 och 2018. Anledningen till detta är att frågor som rör miljön och klimatet blivit allt viktigare i dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – en postkorporativ kvarleva eller en kvasistatlig hybrid? : En undersökning av SKL:s roll och inflytande i två politiska beslutsprocesser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nico Rönnberg; [2019]
  Nyckelord :corporatism; pluralism; role; influence; local government associations; interest groups; multi-level governance; SALAR;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the role and the influence of the Swedish local government association, SALAR, which is an interest group representing all of the Swedish local authorities and regions. As a result of a change in exercising public power from government to multi-level governance that has reinforced subnational level, including local authorities and regions, SALAR is today a significant actor. LÄS MER

 4. 4. Mot fossilfritt? En undersökning av det kommunala beslutfattandet kring GO4LNG projektet i Göteborg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie von Schenck; Giulia Dorrith Maria Kappelin Cingolani; [2019]
  Nyckelord :LNG; fossilgas; naturgas; framing; governmentality; flernivåstyre; styrmentaliteter; Green Governmentality; Civic Environmentalism; Ecological Modernization; Biopower; Advanced Liberal Government; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to understand how contemporary political decisions on issues connected to the environment and climate change are framed to make them governable. We base this aim on the perception that these issues present a conflict of responsibilities for governments. LÄS MER

 5. 5. The Subnational Level's Attempts to Influence EU Policy

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Multi-level Governance; Lobbying EU-policy; Regionalization; Europeanization; Informal Regionalism; New Regionalism;

  Sammanfattning : Micro-regions have gained an increasing awareness of their potential in global politics, an illogical development that have yet to be explained. In this study, we hypothesize that there is a trend where regions attempt to lobby EU-policy, and explore the role of regions, and their channels to Brussels: how they look today, and how they have changed over time. LÄS MER