Sökning: "multi-level governance"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden multi-level governance.

 1. 1. Europe 2020: A Success Story? : An insight of the work performed by the EU in the sustainability area, analyzing the 20/20/20 targets.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tina Malmsten; [2020]
  Nyckelord :Europe 2020 strategy; Sustainable Growth; Multi-level Governance; Europeanization; 20 20 20 targets;

  Sammanfattning : This research aimed to find out how the EU pursue work in the area of sustainability by doing a qualitive case study on the 20/20/20 targets from the Europe 2020 Strategy. The study also aimed at answering how one can understand the different outcomes of the targets. LÄS MER

 2. 2. LEADER Höga kusten : Nya former för styrning och samverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emil Oxelhöjd; [2020]
  Nyckelord :LEADER; Multi-level governance; Domäner; Soft spaces; Samverkan;

  Sammanfattning : LEADER är ett EU-finansierat program som avser att öka samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor genom projekt för att utveckla landsbygdsregioner i EU. Studiens mål är att utvärdera Leadermetoden för LEADER-området Höga kusten enligt teorier om multi-level governance, domäner och soft spaces. LÄS MER

 3. 3. Overcoming obstacles to Lund University’s sustainability goals: a case study on the use of behavioral insights in canteen settings

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Mathieu Mal; [2019]
  Nyckelord :Organizational change; sustainable university; meat consumption; nudging; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Universities are in a unique position to lead society through a sustainability transition. Still, there is an unexploited potential, even of low-effort, low-investment measures, for improving environmental sustainability at Lund University. This raises the question of what obstacles lead to suboptimal environmental management in universities. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen inom frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering : Insikt från svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Albin Cronhag; Felix Persson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; SDG; voluntary reporting; mandatory reporting.; Hållbarhetsredovisning; SDG; frivillig rapportering; lagstadgad rapportering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera och förklara utvecklingen av den frivilliga och lagstadgade hållbarhetsredovisningen mellan år 2015 och 2018. Anledningen till detta är att frågor som rör miljön och klimatet blivit allt viktigare i dagens samhälle. LÄS MER

 5. 5. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – en postkorporativ kvarleva eller en kvasistatlig hybrid? : En undersökning av SKL:s roll och inflytande i två politiska beslutsprocesser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nico Rönnberg; [2019]
  Nyckelord :corporatism; pluralism; role; influence; local government associations; interest groups; multi-level governance; SALAR;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the role and the influence of the Swedish local government association, SALAR, which is an interest group representing all of the Swedish local authorities and regions. As a result of a change in exercising public power from government to multi-level governance that has reinforced subnational level, including local authorities and regions, SALAR is today a significant actor. LÄS MER