Sökning: "multi-level perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden multi-level perspective.

 1. 1. Climate Smart Risk Reduction in Urban Areas: A Review of factors for integrating Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation within the context of urban Resilience

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Fariba Toufani; [2019]
  Nyckelord :Disaster Risk Reduction; Climate Change Adaptation; Integration; Urban Resilience; 100 Resilient Cities; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, the drawbacks of parallel systems in Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Change Adaptation (CCA) have been acknowledged in professional and academic communities, where the need for integration of the two fields in connection to development has been stressed. In this regard, the concept of resilience as an antithesis of risks has also been considered. LÄS MER

 2. 2. Klimatneutrala inrikesgodstransporter år 2045 : En backcasting och multi-level perspectiveanalys om elvägens och järnvägens framtida roll i godstransportsystemet

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Dahlquist; Matilda Ninasdotter Holmström; [2019]
  Nyckelord :Elektrifiering; lastbil; tåg; logistik; ERS; MLP;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har beslutat att de nationella nettoutsläppen av växthusgaser år 2045 ska varanoll samt reduceras med 70 % till år 2030. Vägfordon som transporterar gods stod år 2017 förungefär 30 % av transportsektorns totala nationella utsläpp. LÄS MER

 3. 3. A shady future for Brazilian agriculture? Obstacles to and opportunities for agroforestry as a sustainable alternative to current agricultural practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Asger Mindegaard; [2019]
  Nyckelord :agriculture; agroforestry; sustainability transitions; multi-level perspective; Brazil; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : As the negative environmental impacts of contemporary agriculture become still more evident and widespread, the question of how to feed future generations while preserving the vital stability of the planet’s environment is more urgent than ever. Major institutions are targeting the environmental sustainability of agriculture, internationally as well as in Brazil. LÄS MER

 4. 4. The Venezuelan Migration to Brazil

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eduarda Fernandes; [2019]
  Nyckelord :Venezuela; crisis; migration; Roraima; actors;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate how international, national and local actors have handled the Venezuelan migration in the state of Roraima. It uses the Multi-Level Governance perspective in order to analyze the different levels of actors, being those; international, national and local that are involved in this situation. LÄS MER

 5. 5. Looking for Opportunities for Sustainable 'Smart' Mobility: The Case of Self Driving Cars vs. 'Ride Sharing'

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Bökmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is aiming for a sustainable development through achieving the Sustainable Development Goals by 2030. To do so, new mobility habits among Sweden’s inhabitants must be realized; public transport and car sharing have to be prioritised over private car ownership in which people travel alone. LÄS MER