Sökning: "multi-level perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden multi-level perspective.

 1. 1. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Transformativ klimatanpassning inom Sveriges vattenförvaltning : En kvalitativ innehållsanalys av styrdokument inom vattenförvaltningen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; water framework directive; multi-level governance; strategic leadership and co-creation; environmental justice; Klimatanpassning; vattendirektivet; flernivåstyrning; strategiskt ledarskap och samskapande; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet klimatanpassning inom vattenförvaltningen i Sverige som härleds från Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. Sveriges vattenresursers utsätts för påfrestningar från klimatförändringar. LÄS MER

 3. 3. Green Cloud Transition & Environmental Impacts of Stock Exchanges : A Case Study of Nasdaq, a Global Stock Exchange Company

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :David Östlin; Nils Frisk Arfvidsson; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Green cloud; Environmental impacts; Environmental footprint; Financial services; Stock exchanges; Cloud transitions; Multi-level perspective; Molntjänster; Grön molntjänst; Miljöpåverkan; Miljöavtryck; Finansiella marknader; Börser; Molnövergång; Multi-Level Perspective;

  Sammanfattning : To address the issues of climate change and reduce the emissions released into the atmosphere, society and companies, including the financial markets, need to adjust how they act and conduct business. The financial markets are vital in the transition towards a more sustainable society and stock exchanges are a central actor to enhance green finance, enabling green securities to be traded. LÄS MER

 4. 4. Europe 2020: A Success Story? : An insight of the work performed by the EU in the sustainability area, analyzing the 20/20/20 targets.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tina Malmsten; [2020]
  Nyckelord :Europe 2020 strategy; Sustainable Growth; Multi-level Governance; Europeanization; 20 20 20 targets;

  Sammanfattning : This research aimed to find out how the EU pursue work in the area of sustainability by doing a qualitive case study on the 20/20/20 targets from the Europe 2020 Strategy. The study also aimed at answering how one can understand the different outcomes of the targets. LÄS MER

 5. 5. Complementing the multi-level perspective with the coevolutionary framework to conceptualise barriers to sustainable transitions in agro-food industries

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Benjamin Mole; [2020]
  Nyckelord :Sustainable transitions; Multi-level perspective; Coevolutionary framework; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sustainable transitions are essential to ensure climate and land systems do not go beyond their tipping points; however, these transitions are complex, and barriers to their success are difficult to conceptualise. The Multi-Level Perspective (MLP) is the dominant framework for conceptualising how industries transition to using green innovations. LÄS MER