Sökning: "multidisciplinär vård"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden multidisciplinär vård.

 1. 1. Erfarenheter av interprofessionell samverkan både inom och mellan vårdnivåer för vuxna personer med diabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Bjelkenborg; Lisa Leijon; [2021-04-23]
  Nyckelord :Diabetes; vårdpersonals erfarenheter; samverkan; interprofessionell samverkan; multidisciplinär vård; vuxna personer med diabetes;

  Sammanfattning : Background: People with diabetes are cared for in primary care, secondary care and inpatient care. Within these levels of care there are a number of different professions, and in order to work for common goals in the care for people with diabetes, it is necessary with good collaboration both between levels of care and within the professions involved. LÄS MER

 2. 2. Det behövs en knuff liksom nu och då för att man ska komma vidare : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av att få rehabiliterande insatser i ett varmt klimat bland patienter med neurologiska sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Josefine Bastås; Josefine Lind; [2020]
  Nyckelord :Physiotherapy; neurological diseases; warm climate; rehabilitation; Klimatvård; neurologiska sjukdomar; rehabilitering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med neurologiska sjukdomar är ofta i behov av rehabiliterande insatser för att kunna bibehålla kroppsliga funktioner och klara av dagliga aktiviteter. I vissa fall får dessa patienter möjlighet att delta i rehabiliteringsperioder i ett varmt klimat (klimatvård). LÄS MER

 3. 3. Multidisciplinär vård av hjärtsjuka gravida kvinnor med hjärtsjukdom : Journalstudie från Mellansverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Sanaz Saghaee; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Operationsteamets erfarenheter av att arbeta med WHO:s checklista för säker kirurgi

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maria Thorsson; [2012]
  Nyckelord :Communication; nursing; patient safety; surgery; WHO s checklist; Kommunikation; omvårdnad; operation; patientsäkerhet; WHO:s checklista;

  Sammanfattning : WHO:s checklista har signifikant minskat komplikationer och dödsfall och har ökat patientsäkerheten hos kirurgiska patienter genom att vara ett standardiserat redskap vid kommunikation och samarbete i operationsteamet.Vid 2011 slut använde de flesta Svenska sjukhus WHO:s checklista, men det finns endast ett fåtal studier från Sverige efter införandet. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ALS

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Liza Bergström; Elin Liljedahl; [2011]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; Coping; Nervsjukdom; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en neurologisk förlamningssjukdom somberor på celldöd. Det är de motoriska cellerna i hjärnan och ryggmärgen som angrips. LÄS MER