Sökning: "multidisciplinary team"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden multidisciplinary team.

 1. 1. Erfarenheter av interprofessionell samverkan både inom och mellan vårdnivåer för vuxna personer med diabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Bjelkenborg; Lisa Leijon; [2021-04-23]
  Nyckelord :Diabetes; vårdpersonals erfarenheter; samverkan; interprofessionell samverkan; multidisciplinär vård; vuxna personer med diabetes;

  Sammanfattning : Background: People with diabetes are cared for in primary care, secondary care and inpatient care. Within these levels of care there are a number of different professions, and in order to work for common goals in the care for people with diabetes, it is necessary with good collaboration both between levels of care and within the professions involved. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter som insjuknat i stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ingrid Forssell; Anette Nyström; [2021]
  Nyckelord :Multidisciplinary team; Nurses experience; Nurse-patient relations; Stroke; Stroke rehabilitation; Multidisciplinära team; Sjuksköterska-patientrelationer; Sjuksköterskors upplevelser; Stroke; Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år insjuknar 25 000-30 000 personer i Sverige med stroke. Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkt och hjärnblödning som leder till syrebrist eller direkt skada i hjärnan. Hjärnskadorna kan leda till bestående eller övergående funktionsnedsättningar i varierande grad. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors upplevelser av teamarbete vid en oväntad svår luftväg

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Afrora Maksuti; Caroline Söllvander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: An unexpected difficult airway is a stressful and acute situation for many anesthesia nurses. The management of a difficult airway requires good teamwork and good communication in a multidisciplinary team. In the anesthesia nurse's profession, collaboration is a central part of everyday work. LÄS MER

 4. 4. Childhood obesity treatment during the first wave of the Covid-19 pandemic : – a retrospective controlled cohort study

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Malin Leoo; [2021]
  Nyckelord :childhood obesity treatment; multidisciplinary team; outpatient paediatric clinic; Covid-19 pandemic; BMI SDS;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: Obesity amongst children is a major health problem. At the outpatient paediatric clinic at Södertälje hospital in Region Stockholm, there is a large and well-established treatment model against childhood obesity. LÄS MER

 5. 5. Trädgårdsterapi vid olika sjukdomstillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anders Plogen; [2021]
  Nyckelord :Nature; Garden; Horticultural Therapy; Therapeutic Horticulture; Therapeutic Garden; Natur; trädgård; trädgårdsterapi; terapeutisk trädgård;

  Sammanfattning : Trädgårdsterapi är en behandlingsmetod där deltagarna genomgår ett program baserat på upplevelser och arbete i en terapeutisk trädgård med stöd av ett multidisciplinärt team med syftet att behandla olika sjukdomstillstånd. I Sverige tillämpas trädgårdsterapi främst vid vård av psykisk ohälsa som depression, utmattningssyndrom och schizofreni. LÄS MER