Sökning: "multikultur"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet multikultur.

 1. 1. ”Bröder & systrar, känner ni Vinterviken?” : – En jämförande analys av tre olika versioner av Vinterviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Parastoo Najafi; [2023]
  Nyckelord :Unga män; utländsk härkomst; stereotyper; ungdomslitteratur; adaption; multikultur; förort;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Mats Wahls bok Vinterviken (1993), med två olika filmatiseringar av boken, Vinterviken (1996) av filmregissören Harald Hamrell och Vinterviken (2021) av filmregissören Alexis Almström. Syftet med studien är att jämföra framställningen av förortskillen/förorten, samt skildringen av ett vi och dem i tre verken. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av screeningsmetod för MRSA – uteslutning av anrikningsbuljong

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefine Nilsson; [2022]
  Nyckelord :MRSA; CHROMagar MRSA; Staphylococcus aureus; screening; multiresistenta bakterier;

  Sammanfattning : Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) tillhör multiresistenta bakterier genom mecA-genen vars produkt orsakar resistens mot β-laktamantibiotika. Screening av MRSA i sjukvården sker ofta med kromogena medier som CHROMagar MRSA (C-MRSA). LÄS MER

 3. 3. Visuell litteracitet: en grundläggande läsförmåga i visuellt glokal, multi- och interkulturell bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann Lindström; Anna Wennström; [2020]
  Nyckelord :visual literacy; visuell litteracitet; art education; bildundervisning; glokal; glocal; multiculturality; multikultur; interculturality; interkultur;

  Sammanfattning : This synopsis discusses how and why Swedish art education ought to focus on teaching visual literacy from a glocal perspective. The aim is to position Swedish art education in a glocal, multi- and intercultural context. Searches were conducted mainly on LibSearch, as well as Google Scholar. LÄS MER

 4. 4. "Maktkampen om public service - ett DR drama i två episoder" : en kvalitativ ideologikritisk textanalys av de mediepolitiska avtalen från 2014 och 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stine Krutika Nielsen; Therese Lordén Poulsen; [2019]
  Nyckelord :Mediepolitik; Medieavtal; Public service; Danmarks Radio och Ideologikritik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien blir det kastat ljus på de mediepolitiska avtalen i Danmark och hur det kulturella ramverket för public service-mediet DR blir ändrat mellan dessa. Vi går från ett brett avtal till ett smalt, från allt till nischat och från multikultur till monokultur. LÄS MER

 5. 5. Integration - en lagsport? en kvalitativ studie av yrkesverksammas reflektioner kring samlevnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Jannati Fard; Nelly Svahn; [2016]
  Nyckelord :Integration; multi-culture; immigrants; integration policy; equality Integration; multikultur; nyanlända; integrationspolitik; jämlikhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Integration is a frequently used concept and the majority of us have an apprehension of its significance, but do we agree on its content? Upon further examination, we have become aware of the complexity of integration as a concept. During the study we entered the field of professionals in contact with the Swedish introduction program for immigrants, with the purpose to discover their interpretation of integration. LÄS MER