Sökning: "multikulturell utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden multikulturell utbildning.

 1. 1. Låt oss vidga vår horisont: Eurocentriskt perspektiv i läroböcker i biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sima Nasizadeh; [2020]
  Nyckelord :multikulturell utbildning; eurocentriskt perspektiv i undervisning; läroboksanalys; Nature of Science NOS ;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en undersökning om huruvida läroböcker i biologi och naturkunskap presenterar en multikulturell naturvetenskaplig utbildning. Analysen gjordes enligt hermeneutisk tolkning av läroböckernas innehåll. Den är utförd med ett multikulturellt perspektiv kontra ett eurocentriskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Globalisering och den Svenska Skolvärlden : Politiska och internationella influenser över utbildning och hur globalisering som fenomen kan behandlas i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Rickard Högström Hadfy; [2019]
  Nyckelord :Globalism; Internationalisering; Globalisering; Skola; Samhällskunskap; Sociologi; konstruktivism; Multikulturell och Mångfald;

  Sammanfattning : Globalization is a fascinating concept mostly because of its influence on the world and the systems within it. The external factors in the surrounding world can make any country adapt to new ways of thinking. This effect has come to impact how education works and evolves and in what way education should persist. LÄS MER

 3. 3. Språket är nyckeln till skolframgång : En kvalitativ studie om andraspråkselevers möjligheter att lyckas i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Hedstad; Ylva Sundström; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkselever; andraspråksinlärning; kulturell bakgrund; multikulturell undervisning; specialpedagogiska perspektiv; språkutveckling;

  Sammanfattning : De senaste åren har andelen elever med annat modersmål än svenska ökat i den svenska skolan. Samtidigt ska skolans samtliga elever bedömas efter samma kunskapskrav, och undervisningen ska anpassas efter varje individs förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskan kan överkomma språkbarriärer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Deka Ismail; Lamya Muhsin; [2017]
  Nyckelord :patient; tolk; sjuksköterska; kommunikation; språkbarriärer; flerspråkig personal;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt samhälle med flera olika etniska grupper. I sjukvården möter sjuksköterskor patienter med olika bakgrunder och som talar andra språk. För att kunna erbjuda vård som har fokus på patienten behöver sjuksköterskan etablera en dialog med patienten. LÄS MER

 5. 5. When the mission of culture and diversity is put in the preschool teacher’s lap : A study of how preschool teachers work with intercultural issues in Swedish Preschools.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Sofia Nordén; Lisa Saarnak; [2016]
  Nyckelord :intercultural education; norms; diversity; multicultural education; preschool curriculum; preschool teachers; Interkulturalitet; normer; mångfald; multikulturell utbildning; läroplanen för förskolan; förskollärare;

  Sammanfattning : The aim of the research presented in this paper is to expand current understandings of how preschool teachers in Sweden work with and talk about intercultural issues in preschool, and how they interpret the curriculum working with respect to issues of cultural diversity. The study is based on data from two semi-structured focus groups with preschool teachers from preschools where the majority of the children were foreign born or were first generation Swedes. LÄS MER