Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 11 - 15 av 136 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 11. Viktiga komponenter i e-lektioner : Implementation och evaluering av redigeringsverktyg för att skapa e-lektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Jens Berntsen; Jonathan Bäckström; [2019]
  Nyckelord :E-learning; e-lessons; general e-lessons; components in e-lessons; multimedia principles; connection to curriculum; E-lärande; e-lektioner; generella e-lektioner; komponenter i e-lektioner; multimediaprinciper; koppling till styrdokument;

  Sammanfattning : Genom tiderna har stora tekniska genomslag vid flera tillfällen integrerats i undervisning men varje ny teknik har sina styrkor och svagheter. Med datorns utveckling och ökad tillgänglighet till allmänheten har mängden tillgängligt läromedel (Clark & Mayer, 2016) och antal studenter som läser kurser inom e-lärande ökat (Statista, 2015). LÄS MER

 2. 12. A Study on Neural Network Modeling Techniques for Automatic Document Summarization

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Chun-I Tsai; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the Internet becoming widespread, countless articles and multimedia content have been filled in our daily life. How to effectively acquire the knowledge we seek becomes one of the unavoidable issues. LÄS MER

 3. 13. Strategier för att förebygga och reducera perioperativ oro hos barn : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Bokström; Henrik Tellefsen; [2019]
  Nyckelord :Anesthesia; anxiety; child; health; perioperative care; preventive; reduce; suffering; surgery; systematic literature review; Anestesi; barn; förebygga; hälsa; lidande; operation; oro; perioperativ vård; reducera; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag utförs åtskilliga pediatriska operationer – i Sverige opererades omkring 90 000 barn mellan noll till fjorton år 2017. Att sövas och opereras är förmodligen bland det mest oroväckande ett barn kan vara med om inom sjukvården. Oro påträffas hos 50-75% av de barn som ska genomgå operation. LÄS MER

 4. 14. Att utveckla läromedel i trumspel. En utprövning och analys av ett nytt läromedelskoncept

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lucas Jedahlius; Elias Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Trummor; Läromedel; Läroböcker; Lärobok; Progression; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap Drums; Teaching materials; Study Materials; Music Education; Education Science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on our ambition to make a drum teaching material that is contemporary, whilst also adaptable to the future. In connection with the study, this drum teaching material has been created in concept form. LÄS MER

 5. 15. The use of video to communicate water, sanitation and hygiene in Haiti: A comparison between SAWBO, GHMP and UNESCO’s cholera prevention initiatives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Pau Abad Tent; [2019]
  Nyckelord :Health communication; WASH; Cholera; Haiti; Communication for Development; video; cartoon; multimedia;

  Sammanfattning : Health communication campaigns in developing countries can take many different forms and make use of a wide range of communication tools. One of these tools are multimedia resources such as videos. LÄS MER