Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 16 - 20 av 136 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 16. Viktiga komponenter i e-lektioner.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jens Berntsen; Jonathan Bäckström; [2019]
  Nyckelord :E-learning; e-lessons; general e-lessons; components in e-lessons; multimedia principles; connection to curriculum.; E-lärande; e-lektioner; generella e-lektioner; komponenter i e-lektioner; multimediaprinciper; koppling till styrdokument.;

  Sammanfattning : Genom tiderna har stora tekniska genomslag vid flera tillfällen integrerats i undervisning men varje ny teknik har sina styrkor och svagheter. Med datorns utveckling och ökad tillgänglighet till allmänheten har mängden tillgängligt läromedel (Clark & Mayer, 2016) och antal studenter som läser kurser inom e-lärande ökat (Statista, 2015). LÄS MER

 2. 17. INTERACTIVE AND MULTIMEDIA-BASED DIGITAL TEXTBOOKS FOR FLIPPED LEARNING Practices and Challenges of Science Teachers in International Baccalaureate Diploma Programs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Mathe; [2018-10-26]
  Nyckelord :Digital Textbooks; Flipped Learning; Multimedia; Interactive; IBDP;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the practices and challenges of teachersusing interactive and multimedia-based Digital Textbooks (DT) in InternationalBaccalaureate Science Diploma Programs (IBDP) and investigate whether theycould support student-centered learning methods such as Flipped Learning (FL).... LÄS MER

 3. 18. INTERACTIVE AND MULTIMEDIA-BASED DIGITAL TEXTBOOKS FOR FLIPPED LEARNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Mathe; [2018-09-27]
  Nyckelord :digital textbooks; flipped learning; mulitmedia; interactive; IBDP;

  Sammanfattning : Purpose:The aim of this study was to explore the practices and challenges of teachersusing interactive and multimedia-based Digital Textbooks (DT) in InternationalBaccalaureate Science Diploma Programs (IBDP) and investigate whether theycould support student-centered learning methods such as Flipped Learning (FL).Theory: The study employed Activity Theory to investigate activities of teachers in theirschool environments. LÄS MER

 4. 19. From Desumasu to Buzzwole: A categorization of Japanese-to-English translation methods in localized Pokémon names

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Don Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Japanese; English; translation; localization; video game; Pokémon; onomastics; character naming; literary onomastics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study explored the localization of the fictional species names in the Pokémon multimedia franchise. The relations and changes between the semantic units included in 807 Pokémon names were analysed using a framework of existing translational categories of proper names within onomastics (Vermes 2001, Ainiala, Saarelma and Sjöblom 2012), semantic analysis (Nida 1975) and general translation theories (Vinay and Darbelnet 1958). LÄS MER

 5. 20. Multimedia Students: Engaging across platforms. An Investigation of Student Engagement in the Media and Communication Master Programme at Malmö University

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Joelle Vanderbeke; Hanna Meyer zu Hörste; [2018]
  Nyckelord :student engagement; HyFlex learning; cross-media learning; online learning; constructivist grounded theory; audience studies;

  Sammanfattning : This thesis investigates student engagement in the Media and Communication Programme at Malmö University through the lens of audience- as well as learning theories. It has two main aims: Building a systematized theoretical framework to distinguish different nuances of audience activity in a cross-mediatic learning environment, and exploring factors influencing student engagement in our Media and Communication Master Programme (MCS). LÄS MER