Sökning: "multimedia and study"

Visar resultat 6 - 10 av 136 uppsatser innehållade orden multimedia and study.

 1. 6. Ökad användarinvolering i driftsatta IT-system : Design av ett gränssnitt för en feedbackfunktion

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Rickard Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Systemutveckling; Användarinvolvering; feedback; design av gränssnitt;

  Sammanfattning : In today’s modern society information technology (IT) is being used more than ever. Computers, smartphones, and other electronic devices where the user interacts with the software creates new demands on the developers. To meet the new requirements, users are invited to participate in the design process to secure high level of usability. LÄS MER

 2. 7. How tools shape the game authoring process

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jimmy Brunnberg; [2020]
  Nyckelord :Authoring tool; Authoring; IDN; Game writing; Master narrative;

  Sammanfattning : This study aims to answer how Interactive Digital Narrative authoring tools shape the authoring process. Any tool or software shapes the way its users interact with it, oftentimes without the user even knowing it. LÄS MER

 3. 8. The Use of Film-based Strategies for Increasing Student Interaction and Oral Production in the Swedish EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ana Isabel Elena Ramos; [2020]
  Nyckelord :: films; Swedish EFL students; Multimedia Teaching Theory; speaking; interacting.;

  Sammanfattning : This paper provides an investigation of recent empirical research from the EFL literature on the advantages and possible problems that may occur when using films in Swedish upper secondary schools to increase student interaction and oral production during English lessons. Also examined is what specific film-based teaching strategies educators can utilize to increase the level of speaking and interacting in the English classrooms for Swedish secondary-school students. LÄS MER

 4. 9. Rein digital und multimedial : Das rein digitale Lehrwerk im Deutschunterricht an schwedischen Schulen aus Sicht von Lehrern und Produzenten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Grietje Garms-Cray; [2020]
  Nyckelord :digital learning; multimedia learning; digital schoolbook; foreign language learning;

  Sammanfattning : This paper is the second part of a study where the first part was written as a literature review on digital learning at school. In this second part the paper focuses on digital schoolbooks and their use in foreign language teaching, an area that has not been researched yet. LÄS MER

 5. 10. Tekniken Spelar Roll : Musiken som informationsgivare i spelmediet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Alexander Lönnborn; [2019]
  Nyckelord :Video game music; Ludomusicology; music in multimedia; Narrative music; Analytical play; Spelmusik; Ludomusikologi; Mediemusik; Musikaliska berättarfunktioner; Analytiskt spelande; Tv-spel;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker hur musikens berättarfunktioner används som informationsgivare i spel och hur tekniken påverkat dessa funktioner. I undersökningen ingår två spel, Donkey Kong Country från 1994 och The Last of Us från 2013, som analyseras efter Tim Summers metod ”Analytiskt spelande” och beskrivs enligt Johnny Wingstedts musikaliska berättarfunktioner. LÄS MER