Sökning: "multimedia"

Visar resultat 1 - 5 av 375 uppsatser innehållade ordet multimedia.

 1. 1. Digitala spel i mellanstadiets historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anja Aldefors; [2020]
  Nyckelord :digitalt spel; spel; edutainment; app; mjukvara; multimedia; IT; IKT; smarttelefon; dator; pekplatta; Ipad; historia; SO; mellanstadiet; grundskolan;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt på högskolenivå. Frågorna som studeras är: Är det fruktbart att arbeta med digitala spel i historieundervisningen på mellanstadiet? Hur kan man arbeta med digitala spel i historieundervisningen på mellanstadiet på ett sätt som är kunskapsutvecklande? Syftet med arbetet är att kartlägga vilka för- och nackdelar det finns med digitala spel i historieundervisning på mellanstadiet. LÄS MER

 2. 2. "En bild säger mer än tusen ord" : Hur tre olika skönlitterärt uppbyggda läroböcker utformat bildstöd för årskurs 1.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kim Simonsson; Elin Kraaijenbrink; [2020]
  Nyckelord :Visual support; multimedia learning; multimedia reading; textbook analysis; CTML; Mayer; previous knowledge; decorative; illustrative; narrative; explaining; picture text relationship; reading comprehension; Bildstöd; multimodal inlärning; multimodal läsning; läroboksanalys; CTML; Mayer; dekorativ; illustrativ; narrativ; förklarande; tidigare kunskaper; förhållandet mellan text och bild;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien syftar till att undersöka hur bildstöd är utformat i tre skönlitterärt uppbyggda läroböcker på ingångsnivå riktade mot årskurs 1 i svenska för att stödja elevers läsinlärning. Studien tar avstamp i Richard E. LÄS MER

 3. 3. Rein digital und multimedial : Das rein digitale Lehrwerk im Deutschunterricht an schwedischen Schulen aus Sicht von Lehrern und Produzenten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Grietje Garms-Cray; [2020]
  Nyckelord :digital learning; multimedia learning; digital schoolbook; foreign language learning;

  Sammanfattning : This paper is the second part of a study where the first part was written as a literature review on digital learning at school. In this second part the paper focuses on digital schoolbooks and their use in foreign language teaching, an area that has not been researched yet. LÄS MER

 4. 4. Makten att beskriva. Ett kritiskt perspektiv på metadata i multimediala arkiv.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Torun Odlöw; [2019-07-05]
  Nyckelord :metadatapraktik; multimediala arkiv; omsorgsetik; användarcentrering;

  Sammanfattning : The study examines the knowledge produced by three cultural heritage resources through their respective metadata practices. It is performed with a critical perspective on descriptive metadata in multimedia, digital resources for cultural heritage. LÄS MER

 5. 5. The use of video to communicate water, sanitation and hygiene in Haiti: A comparison between SAWBO, GHMP and UNESCO’s cholera prevention initiatives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pau Abad Tent; [2019]
  Nyckelord :Health communication; WASH; Cholera; Haiti; Communication for Development; video; cartoon; multimedia;

  Sammanfattning : Health communication campaigns in developing countries can take many different forms and make use of a wide range of communication tools. One of these tools are multimedia resources such as videos. LÄS MER