Sökning: "multimodal bildanalys"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden multimodal bildanalys.

 1. 1. Bilden av den glada myndigheten : En multimodal analys av svenska myndigheters värdegrundstexter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anton Nyström; [2018]
  Nyckelord :multimodal analys; bildanalys; värdegrund; vision; strategi; myndighet;

  Sammanfattning : Värdegrundstexter är en ny och relativt outforskad genre som aldrig tidigare har undersökts med ett mutlimodalt perspektiv. Denna studie är en del i projektet En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter och syftar till att ta reda på vad som utmärker denna texttyp som genre med fokus på bildernas roll i texten. LÄS MER

 2. 2. Bild och text - en oupplöslig enhet : En tematisk analys av Jonathan Safran Foers roman Extremely Loud and Incredibly Close

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sunnerdahl; [2017]
  Nyckelord :Litteratur; multimodal; jonathan saffran foer; bildanalys; ikonotext; textanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Text och bild i samverkan för att förklara funktioner i teknikinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sandra Andersson; [2015]
  Nyckelord :multimodal; multimodality; text-picture integration; text design; information design; theme-rheme; technical information; complex system; feature description; multimodal; multimodalitet; text och bild i samverkan; textdesign; informationsdesign; tema-rema; teknikinformation; komplext system; funktionsbeskrivning;

  Sammanfattning : Det finns flera studier som visar att text och bild i samverkan är bra för inlärningen och förståelsen. Men att bara lägga till bilder i ett textmaterial eller tvärtom, garanterar ingen förbättring. LÄS MER

 4. 4. Djupare insikter i svenska : En multimodal läromedelsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Alexander Bengtsson; Martin Lindahl; [2014]
  Nyckelord :Multimodal läromedelsanalys; bildanalys; media literacy; det vidgade textbegreppet; sociosemiotik; systematisk funktionell lingvistik;

  Sammanfattning : Studien som utförts analyserar ur ett sociosemiotiskt och multimodalt perspektiv vilka resurser läromedlet "Insikter i svenska" använder sig av. Läromedlet är riktat mot ungdomar i första året på gymnasiet som läser en yrkesinriktad utbildning. LÄS MER

 5. 5. En bild säger mer än tusen ord : -       En bild- och genusanalys av illustrationer i ett läromedel i SO

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bodil Hallin; [2014]
  Nyckelord :läromedel; läroböcker; genus; dokumentanalys; bildanalys; högstadiet; SO;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur illustrationer och bilder används i ett läromedel i SO, vilket syfte bilderna har, hur bilder används för att introducera ett nytt kapitel, om text och bild samverkar samt hur kvinnor och män framställs genom bilder i läromedlet. För att undersöka detta har jag analyserat bilderna i läromedlet i form av en dokumentanalys där både bild och text har analyserats. LÄS MER